04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

(S): Vi höjer skolan i stället för att sänka skatten

Vi socialdemokrater vill satsa på värmdöborna bakom statistiken. De unga som vill jobba, men inte får. Lärarna som vill lära ut, men inte hinner. Vårdpersonalen som vill ha mer tid med patienter, men hindras av prislistor och administration. Tillsammans kan vi ändra på det. Därför går vi till val på att investera i en bättre skola, i fler jobb och en välfärd vi kan vara stolta över – inte fler skattesänkningar.

Värmdömoderaternas koalition har säkert haft goda ambitioner med sina förslag för att lyfta Värmdös skolor. Men i Värmdö har 18 procent av eleverna inte uppnått målen i ett eller fler ämnen i årskurs 9. Antalet elever per lärare är betydligt högre än i resten av landet i både förskola och skola. Allt fler väljer bort Värmdös skolor.

Vi vet att det viktigaste för elevernas resultat är att de möter skickliga lärare som har rätt förutsättningar att bedriva en bra undervisning. Det är avgörande för att stärka läraryrket och vända den negativa utvecklingen i skolan, med fallande resultat och ökad ojämlikhet.

Våra framtidsreformer för att öka lärarutbildningens kvalitet och läraryrkets attraktionskraft tar de nödvändiga stegen för att lyfta skolan. Vi har därför tre tydliga mål för skolan:

1. Höj kunskapsresultaten. Vi vill minska klasserna i förskolan och anställa minst 60 nya lärare samt 20 specialpedagoger innan 2018.

2. En jämlik skola. Fördela resurser efter skolornas och elevernas olika behov. Extra statliga pengar till de skolorna som har de tuffaste förutsättningarna och läxhjälp till alla – avskaffa läxrut.

3. Gör läraryrket mer attraktivt. Vi vill höja kvaliteten på lärarutbildningen, skapa fler vägar till läraryrket och ge fler karriärmöjligheter. Att minska administrationen är också avgörande för att lärare ska få tid att vara lärare.

Ju fler som klarar sin skolgång, desto fler får vi i arbete. Och bara så klarar vi tillväxten och vår välfärd. Med en S-regering ska varje ung arbetslös erbjudas praktik, utbildning eller jobb inom 90 dagar. Vi kallar det 90-dagarsgarantin. Men vi vill också:

• Införa utbildningskontrakt för att få unga att avsluta sin gymnasieutbildning. Det innebär att alla arbetslösa ungdomar utan gymnasieexamen måste påbörja eller fortsätta sin gymnasieutbildning för att berättigas ersättning från samhället.

• Göra yrkesintroduktionsjobb till en fungerande insats som ger unga nyanställda möjlighet att kombinera jobb med utbildning.

• Investera i fler utbildningsplatser på universitet, högskola och Komvux samt i Yrkeshögskolan.

Vi tänker se till att det blir fler händer i omsorgen. Det går före nya privatiseringar. Personalen ska ha mer tid med våra äldre. Med en socialdemokratisk regering kan vi erbjuda 35 nya traineejobb i Värmdös äldre- och individomsorg för arbetslösa unga. Bland våra förslag finns också slopad avgift för trygghetslarm och mer tid för måltiden för hemtjänsten.

Vi behöver fler små och prisvärda hyreslägenheter för unga, studenter, barnfamiljer och äldre. När våra unga väljer bort att arbeta och studera här, förlorar vi välutbildad arbetskraft, viktig köpkraft och mängder av skatteintäkter som finansierar den gemensamma välfärden. Värmdömoderaternas koalition har bara klarat att bygga 17 hyresrätter under åtta år. Det är ett historiskt fiasko. Vi byggde 500 när vi styrde 2002-2006. Vi vet att det går och vi kan göra det igen. Det är vårt fjärde löfte.

Det här är de investeringar vi väljer framför fortsatta skattesänkningar.

Det är det valet den 14 september handlar om. Och det är ditt.

Annika Andersson Ribbing (S)
Kandidat som kommunalråd

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar