04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Så går kommunfullmäktigevalet i Värmdö

I Värmdö pågår valkampanjen för fullt. Som vanligt förtidsröstas det mycket i Värmdö.

Hur kommer det då att gå i valet? Mårtenssons meningar gör en prognos för valet.

Valresultat länet 10 SCB Sthl maj KommunalvalVärmdö 10 Möjl utfallKommunalval

14

Nuv mandVärmdö fullm Mandat fördelning vid mjöl utfall (med decimaler) Mandat 14
M 46,4 0,69 37,89 26,21 19 13,14 13
C 1,8 0,89 5,61 4,99 3 2,67 3
FP 8,9 0,87 8,14 7,04 4 3,46 3
KD 3 0,87 4,7 4,07 2 1,73 2
MP 10,6 1,12 9 10,10 5 5,61 6
S 23,2 1,15 27,63 31,80 15 17,26 17
V 5,3 1,47 3 4,42 1 1,47 2
SD 4,5  n/a 3,36 6,72 2 4,00 4

För moderaterna visar modellen en potentiell minskning med hela 6 mandat. Med tanke demografin i Värmdö är det inte speciellt sannolikt utfall. Däremot är en minskning på mellan 3-5 mandat sannolik.

Centern i Värmdö är ett helt lokalt fenomen. Det är svårt att dra slutsatser utifrån förändringar i länet. Listtoppen, Ina Ununger och hennes ”vänner” numera partivänner har viss förankring på Ingarö. 1-2 mandat är sannolikt utfall i denna valkrets. I Den andra valkretsen brukar Hans Lindqvist ha ganska stor framgång. Sammanfattningsvis är ett valresultat som ger ett resultat på minus ett mandat.

Folkpartiet kan ha förutsättningar att göra ett bättre resultat än vad länstrenden indikerar. Sannolikt kan partiet behålla sina 4 mandat.

Kristdemokraterna har två personvalskampanjande kandidater, Stefan Dozzi och Per Olof Fransson. Var och en med sin förankrings i var sin valkrets. En svag valvind i länet kan göra att partiet förlorar ett mandat.

Miljöpartiet har gjort egna val i Värmdö som inte överensstämmer med länstrenden. Kontroversiella beslut och en omstridd toppkandidat kan ge starka negativa effekter i vissa områden i kommunen. Samtidigt finns en underliggande stark trend för partiet i länet. Effekterna kan ta ut varandra. Eventuellt en mandatförlust på ett mandat.

Socialdemokraterna gjorde ett bättre valresultat i Värmdö än i länet förra valet. Rikstrenden är neutral, men länstrenden är positiv för partiet. Med störst kampanjorganisation kan socialdemokraterna få  2-3 mandats ökning.

Vänstern går starkt framåt i länet. Det kan ge en ökning även i Värmdö. Plus ett mandat är tipset.

Sverigedemokraterna har i dag två mandat. Missnöjesväljare gav 2 mandat i förra valet. I år är ett sannolikt utfall 4 till 5 mandat.

I ett kommande lokalt ”regeringsbygge” kommer framför allt storleken av nedgången för moderaterna  att avgörande för utgången. En måttlig nedgång gör att partiet sitter kvar  vid rodret. En nedgång med tre mandat eller fler gör med stor sannolikhet att partiet går i opposition. Miljöpartiet har också en nyckelroll. De har positionerat sig för att styra. Vem man styr med verkar däremot ha underordnad betydelse Partiet kommer att sälja sig dyrt.

Fotnot: Utgångspunkten för modellen ’är förändringar i SCBs väljarundersökningar för Stockholms län maj 10 mot maj 2014. Den procentuella förändringen av väljarsympatier I SCBs väljarundersökning  har i simuleringen fått  påverka dett tänkt valresultat i Värmdö. Utifrån detta har mandatfördelningen förändrats. Korrektioner har i vissa fall gjorts, enligt ovan.

 

 

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar