04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Sega Värmdöpolitiker väntar med att omsätta valresultatet i handling

Värmdö kommun har fått ett nytt styre. Efter att det nya kommunfullmäktige formellt tillträdde den 15 oktober var det dags för första sammanträdet. Väljarna sa som bekant sitt redan för en månad sedan. I riksdagen är valresultatet omsatt i regering och utskott.

I går valdes de 13 personer som ska sitta i kommunstyrelsen, en sorts regering för kommunen. I allt väsentligt var det samma personer som tidigare suttit där. Enbart några få partier hade gjort hemläxan och vald dem som ska sitta där under hela valperioden.

Ledamöterna i kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen sitta där i fyra år.  Med ett finare ord, de har en mandatperiod på fyra år. Detta verkar inte vara något som bekymrar en del partier som ville ha ”business as usual” och väntar med sina byten till vid årsskiftet. En lite dålig respekt kan man tycka för lagen och för medborgarna. Väljarna vill säkert se genomslag både i politik och persongalleri för sin politik. Att sedan resten av nämnderna sitter fram till årsskiftet är heller ingen lyckad lösning. Även här borde det varit genomslag.  En kort sammanhängande, öppen och demokratisk process vore att föredra.

På samma sätt är det med kommunens revisorer. Lagstiftaren vill att dessa ska sitta 4 år. Allt för att få kontinuitet och att inget väsentligt ska falla mellan stolarna. Trots detta valde Värmdös kommunfullmäktige att låta revisorerna sitta kvar fram till årsskiftet och lämna över stafettpinnen då.

Kommunens, precis som regeringens budget läggs fram av de nya majoriteterna och beslutas av den nya riksdagen och det nya kommunfullmäktige. Att då som i vissa kommuner ha gamla avlagda politiker sittande kvar till årsskiftet inger litet förtroende.

Politiker borde inse att rösterna ska omvandlas i handlingar och personer, på alla nivåer så fort som möjligt att vänta är inget som främjar demokratin.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar