04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Suhonen väcker frågor

Daniel Suhonens bok, länk, länk, länk, länk, länk om Håkan Juholts tid som socialdemokratisk ordförande väcker uppståndelse och upprör. Ibland verkar den också engagera. Att veklighetsbeskrivningen i stora drag är korrekt torde stå klart. Källmaterialet som ligger till grund för boken är omfattande.

Boken väcker flera frågor om partiet socialdemokraterna som system och organism. Man kan också ställa frågor om hur socialdemokratin ser på omvärlden

Den första frågan är om socialdemokraterna inte förstått att internet, smarta telefoner och andra elektroniska hjälpmedel existerar? Om man mot förmodan insett det vrakar man inte insett att existensen av internet och smarta mobilers har effekter på hur människor i allmänhet och då även socialdemokrater agerar.

Det styrande verkställande utskottet verkar ha en bonad tillverkad av en snäll hen från Täby med texten ”internet är en modefluga” i rummet där man sammanträder. Annars hade man inte blivit förvånad över att sammanträdena int förblir hemliga. Så som det var förr på de gamla ordförandenas tid.

Smarta mobiler och internet i kombination gör hemlighetsmakeri närmast omöjligt. Sannolikt är det i framtiden bara enklaver, de slutna möten där man väljer påve som kommer att förbli hemliga. Kanske inte ens dessa blir hemliga i framtiden. Socialdemokratin måste vänja sig vid att styrningen av partiet granskas närmare och hårdare eftersom det numera finns fakta att grunda granskningen på. Frågan är bara hur partiet kommer att hantera denna förändring av verkligheten.

Inser inte socialdemokraterna och även Daniel Suhonen att det går inte att välja mer öppenhet. Den har nämligen skapar sig själv. Kombinationen av teknik och nya beteenden gör att partiet blivit öppnare. Boken om Juholt hade aldrig kunnat skrivas för 10 år sedan. Det hade inte funnit material för boken En annan fråga är om partiet medvetet önskar öka transparensen.

Önskar socialdemokratin bli en mera  demokratisk organisation? Processen som resulterade i att Håkan Juholt blev partiledare var en sluten process. Slutna processer är i grunden odemokratiska. Numera präglas de också av läcker. Genom att hålla processerna utanför offentlighet blir de också lättare att styra för högsta ledningen. Ett par ledande socialdemokrater säger off the record att ökad transparens inte är önskvärd eftersom processerna i partiet skulle bli närmast omöjliga att styra. Man ser centerns nya partiprogram som ett exempel på detta. Där det stormade rejält kring både partiledning och partiet.

De politiska partierna och speciellt socialdemokratin är inte interaktiva organisationer. De dirigeras uppifrån. Rådslag är till exempel bara till för att svara på en viss fråga. Medlemmarna får inte välja frågorna. Det är förbehållet ledningen.

Ledningsstilen inom socialdemokratin kommer att granskas och granskas närmare. Frågan är vad det kommer att göra med partiets attraktion och trovärdighet. Det är inte säkert att en sådan granskning faller ut till Stefan Löfvens fördel, trots att han i just Daniel Suhonens bok framstår i god dager.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar