04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nyval eller ej?

Statsminister Stefan Löfven har meddelat att han ska utlysa nyval den 27 december 2014. Anledningen är att den socialdemokratiska och miljöpartistiska minoritetsregeringen inte fick igenom sin budget. Sverige har som bekant under 2015 en Alliansbudget.

Uppgifter gör gällande att regeringen och Allianspartierna för hemliga förhandlingar om att nyvalet inte ska genomföras. I stället verkar man vilja komma överens om en lösning som undviker detta. På ytan kan detta senkomna samförstånd verka klokt. Det finns dock stora risker med en sådan tänkt uppgörelse.

En av de största riskerna för de övriga partierna är att Sverigedemokraterna får en ytterligare opinionsboost. Väljarna kommer att resonera som om det inte spelar någon roll vad de tycker. Sverigedemokraterna blir på ett sätt det ända oppositionspartiet. Det kan slut mycket hårt mot de traditionella partierna. Det måste få spela roll var väljaren lägger sin röst. Nöjda väljare är bättre än närda politiker.

Anledningen till att nyvalet utlystes är en modell som finns i Sverige för att rösta om förslagen i riksdagen som kallas kontrapropositionsvotering. Man ställer aldrig mer än två förslag mot varandra. För att att komma fram till de två förslagen konstruerar talmannen göra en sorts röstningscup där det till slut står två förslag mot varandra. De vinnande förslaget av de två blir beslut. Om denna modell är bra eller ej kan man diskutera. Genom att tillåta flera förslag att stå mot varandra i en votering skulle problemet vara löst. I ett slag skulle minoritetsregeringar få större möjlighet att regera. Sannolikt kommer en variant av detta bli verklighet.

Om man ändrar röstningsmodellen gäller det att noggrant analysera konsekvenserna. Det måste bli bättre på något sätt. På ett sätt som väljarna förstår. Det räcker självklart inte att reformen gör det sämre för sverigedemorkaterna

Att hitta modeller för hur man röstar som är mera lättförståeliga är klokt. Att däremot ställa in det planerade extravalet är djupt oklokt. Det kommer att öka politikerföraktet och missnöjesröstandet.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar