04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö klättrar och faller i ranking

Sveriges kommuner och landsting SKL gör en årlig ranking av företagsklimatet i kommunerna. I årets ranking klättrar Värmdö kommun kraftigt. Enligt Svenskt näringslivs ranking som publicerades i dag faller Värmdö kommun fyra placeringar länk och finns nu på 180 plats. En ny näringslivsnämnd kunde blivit ett framgångsfaktor. Allt fler menar att ledarskapet brister i nämnden och att den inte blivit den framgång man hoppats på.

Ledande tjänstemän och politiker gör närmast vågen inför resultaten från SKLs näringslivsranking. Kommunen klättrar hela 117 placeringar och hamnar på plats 69 och passerar därmed bland annat Nacka kommun. Bland kommuner med  över 40 000 invånare hamnar Värmdö på plats 11.

Hur det egentligen ser ut med näringslivsklimatet är osäkert. Ena undersökningen talar eller tydligt positivt språk och den andra en modest försämring.  Därför finns det anledning att analysera resultaten närmare och jämföra de båda undersökningarna.

Förklaringen till klättringen hos SKL är med stor sannolikhet relaterad till kortare handläggningstider för bygglov och frågor kring vatten och avlopp. vad som förklarar Svenskt Näringslivs fallande siffror är mera oklart.

En faktor som inger oro är den nya näringslivsnämnden. En god tanke. Däremot har ordföranden Ina Unungers ledarskap resulterat i närmast konstant kaos. Det senaste mötet i förra veckan beskrivs av en av de närvarande som ”ännu en katastrof”. Kritiken riktar in sig på Unungers dåliga handlag som ordförande.

Anonymt talar nu både Alliansföreträdare och centerpartister om att Ununger kan stanna kvar på sin post längst till årets slut. Sedan måste man finna en ny ordförande. En stark kandidat kan då vara centerpartisten Johan Linander. Han har mångårig politisk erfarenhet. Frågan är bara om han vill? En annan försvårande faktor är att det inte går att sparka Ununger. Hon måste själv avgå. Det är långtifrån säkert att Ina Ununger gör det  frivilligt

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar