04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö: Nilsson inte nominerad den här gången heller

Den före detta kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson har föreslagits till ny ordförande i det kommunala bostadsbolaget Värmdö Bostäder. När han skulle väljas för en vecka sedan hade han förhinder att närvara. Även denna vecka hade han förhinder. i sin frånvaro blev han inte den kandidat han hoppats på. Bordläggning löd beslutet. Det innebär att moderaterna inte har något förslag till ordförande när Värmdö kommunfullmäktige behandlar frågan på onsdag i denna vecka.

Att Jonas Nilsson är kontroversiell både som politiker och person är välkänt. Speciellt inom det egna partiet. Ett ledarskap som kan karakteriseras av ”fort och fel” förknippas med honom. Den av honom lanserade kommunala så kallade nya organisationen är numera begravd. Skälet: den fungerade inte. Som politisk tänkare däremot väcker han respekt, om man får tro en ledande moderat. Han har lanserats som kandidat till toppjobbet av kommunstyrelsens ordförande, Monica Pettersson och även föreslagits av en moderat valberedning. Därmed trodde de flesta att saken var avgjord.

Nilsson själv har enligt egen utsago varit förhindrad att medverka vid de interna partimötena där han skulle nomineras. Vistelsen i den egna bostaden i Spanien och ett besök i Polen har hindrat detta. Tydliga prioriteringar säger en del. Andra moderater som inte vill bli citerade med namn kallar det för arrogans. Ytterligare någon undrar om han i själva verket håller på att flytta till Spanien.

En hel del talar nu för att Nilsson kommer att dra tillbaka sin kandidatur efter det upprepade misslyckandet i dag. Sannolikheten för att bli bli nominerad till toppuppdraget har minskat rejält. I så fall lär valberedningen ta sig en rejäl funderare. Sannolikheten för att en helt ny kandidat lanseras är ganska stor. Den nuvarande ordföranden Magnus Norbergs chanser har ökat, men har är fortfarande andrahandsvalet.

En som går stärkt ur situationen är den tidigare börs-vdn och styrelseproffset Carl Emil Sundberg. Han blev enhälligt nominerad som suppleant i Värmdö Bostäders styrelse och kommer att bli vald på onsdag. av Värmdös kommunfullmäktige.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar