04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

VW skandalen öppnar för oväntade affärer

VW skandalen skakar bilvärlden och för den skull även finansmarknaderna. Hela bilbranschens trovärdighet ifrågasätts. Andra undrar varför Volkswagens koncernen tillät sig bli fuskare. Med den teknik VW koncernen hade kunde utsläppskraven klarats. Miljömedvetenheten verkar ha ställts mot något annat. Vad detta andra är lär vi så småningom få veta.

Redan nu reserverar VW-koncernen 6,5 miljarder dollar för skandalen, länk. Ett belopp som kommer att visa sig vara allt för litet Kostnaden kommer med stor sannolikhet att ligga kring minst 10 miljarder dollar. Detta sätter press på koncernen finansiellt. Tillgångar kommer att behöva säljas.

Situationen förbättras inte av att åklagarmyndigheten inleder en förundersökning mot den tidigare koncernchefen Martin Winterkorn, länk. Att nu även Audi dras in i skandalen gör läget än mer allvarligt. Det är nu bara en tidsfråga innan även Porsche kommer att visa sig vara inblandad.

Att skandalen är stor råder ingen tvekan om. En del menar att den är allvarligare än Enron skandalen 2001, länk.

För VW koncernen kommer skandalen innebära att kapitalmarknaderna kommer att vara stängda under en tid. Sannolikt kan även lönsamheten påverkas negativt.

VW konglomeratet som består av bilar och lastbilar kan komma att splittras. En försäljning av MAN och Scania kan ge koncernen det finansiella rådrum man behöver.

På investmentbanker världen över räknar man på en sådan transaktion. En potentiell köpare kan vara svensk. Wallenbergdominerade Investor tillsammans med EQT och en annan partner. Eventuellt till i samförstånd med VW koncernen som minoritetsägare. Banden mellan dessa grupperingar är av gammalt dato.

I förarsätet sitter nu Porsche-familjen. Den kommer att välja Volkswagen-koncernens väg. En väg som kommer att vara smalare.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar