04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Försäljningen av Värmdö Bostäder till domstol

Värmdö kommun sålde nyligen 49% av aktierna i bostadsbolaget Värmdö Bostäder till Rikshem. Försäljningen är omdiskuterad och kontroversiell. Inte minst priset har vållat debatt. Nu har kommunfullmäktiges beslut överklagats enligt uppgifter som Mårtenssons meningar tagit del av. Klaganden begär att beslutet upphävs och att domstolen förbjuder Värmdö kommun att genomföra försäljningen innan dom faller, så kallad inhibition.

När Värmdö kommun sålde 49% av aktierna av Värmdö bostäder till Rikshem för 1 004,5 miljoner kronor jublade politikerna. Att kommunen bara fick 702,9 miljoner på kontot var inte så märkligt menade man. Nu har en Värmdöbo granskat beslutet och tycker att det är olagligt. I en 26 sidig skrift till förvaltningsrätten gås affären igenom och ifrågasätts på punkt efter punkt.

En av värderingarna underkänns. Den borde inte använts som underlag, menar man i överklagan. Jämförelsematerialet är inte relevant. Här får både kommunfullmäktiges ordförande kritik och även kommunens koncernbolag med ordföranden Anders ”Ankan” Bergman kritik för att man inte gjort sitt jobb.  Man borde  sett till att beslutet var bättre underbyggt.

Kommunen har heller inte konkurrensutsatt upphandlingen. Man har inte värderat bolaget Värmdöbostäder. Det gör att kommunen kan ha förlorat hela 70 miljoner kronor redan här. Märkligt, tycker den som överklagar. I den rapport kommunen beställt av revisionsfirman PWC varnade man för riskerna med att inte göra det.

Skillnaden mellan priset på 1 004,5 miljoner och vad kommunen fått betalt består av en borgen utfärdad av köparen. Det finns bara ett krux. Den har inte godkänts av kreditgivarna. En av dem, Kommuninvest får inte ens att godkänna Rikshems borgen. Det gör att Värmdö kommun fortsatt har ansvar för skulderna men har inte fått betald fullt ut. Fel, menar den som överklagar. Här kan det vara frågan om både brott mot kommunallagen och otillåtet stöd till ett enskilt företag.

Annars är överklagandet en genomgång, sida upp och sida med av olika fel som gjorts i affären.

Den som klagar pekar också på att kammarrätten underkände att Täby kommun inte tog fullt betalt för Tibbleskolan. I ett annat fall ville en kommun sälja till KF i stället för Lidl. Det underkändes också. I överklagandet visar man på stora likheter mellan de tidigare underkända besluten och den affär Värmdö kommun vill genomföra.

Om förvaltningsrätten beviljar så kallad inhibition kommer affären med Rikshem med största sannolikhet inte att bli av. Gör domstolen inte det talar mycket för att Värmdö kommun chansar och säljer 49 % av aktierna redan den 1 december i år.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar