04172024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö: Mobbingskandal i kristdemokraterna

Kommunfullmäktiges vice ordförande Helene Reduthe och den tidigare politiskt sakkunnige Ulrik Lindgren är inblandad i en mobbingskandal i kristdemokraterna. Efter avslöjandet från Mårtenssons meningar har Ulrik Lindren lämnat sina lokala uppdrag inom kristdemokraterna. 

Ulrik Lindgren var tidigare ”politiskt sakkunnig inom äldre- och folkhälsa”. Närmare bestämt åt självaste den kristdemokratiske ministern Maria Larsson. Enligt vad Mårtenssons meningar inhämtat är Lindgren sedan valet 2014 arbetslös. Han är ledamot av utbildningsstyrelsen i Värmdö kommun och hade tidigare lokala förtroendeuppdrag inom krisdemokraterna i Värmdö.

Helerne Redute är tidigare lokal ordförande för kristdemokraterna och numera vice ordförande för kristdemokraterna i Värmdö. Hon är en av kristdemokraternas tungviktare politiskt, lokalt med uppdrag som vice borgmästare (vice ordförande i kommunfullmäktige). Dessutom är hon vice ordförande i den kommunägda Gustavsbergsbadet AB.

Reduthe har öppet önskat livet ur två av sina partikamrater. Inte nog med det. Enligt källor som önskar vara anonyma har hon menat att två partikamrater dödssättet ska vara genom ”cancer” och eller ”hjärtinfarkt”. Vidare har hon enligt personer med insyn i vad som inträffat återkommande uttryckt sig kränkande och nedlåtande om ett par partikamrater. Ytterligare en framträdande partikamrat har hon hånat och uttryckt sig nedlåtande mot.

Lindgren har enligt samma källa också återkommande uttryckt sig kränkande och nedlåtande om tre manliga partikamrater. Lindgren har enligt källor sökt släta över händelserna vid ett antal tillfällen.

För många år sedan var den då välkände pastorn Ludvig Jönsson pastor primarius, (kyrkoherde) i storkyrkoförsamlingen. Han menade att ”de kristna är de elakaste”. Man kan inte annat än hålla med  den numera hädangånga herden på denna punkt vad gäller kristdemokraterna.

I en intervju med Mårtenssons meningar vill inte Lindgren kännas vid att han mobbat någon. Några timmar efter intervjun med Mårtenssons meningar lämnade han dock de parti-interna lokala politiska uppdragen. Det kommunala uppdraget behåller Lindgren däremot.

Helene Reduthe vill gång på gång veta källan till uppgifterna och hotar polisanmäla Mårtenssons meningar om uppgifterna publiceras.

Ord står mot ord. Det faktum att uppgiftslämnarna önskar vara anonyma av rädsla för att bli trakasserade talar också sitt språk.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar