04162024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Mediekrisen i Göteborg: Vem ska trösta Hjörne?

Stampen Media Group AB ägs av familjen Hjörne. Flaggskeppet i koncernen hette länge GP, Göteborgsposten. I dag står däremot hoppet till web drivna satsningar, En våldsam expansion under den tidigare koncernchefen Tomas Brunegård har bringat mediekoncernen på fall. Skulderna till bankerna uppgår till cirka 520 miljoner kronor. Om inte dessa omfinansieras inom en 6-9 månader kommer krisen att ytterligare fördjupas.

Stampen Media Group AB har minskat sina intäkter år från år sedan 2011. Då omsatte man 5,6 miljarder kronor till att 2014 omsätta 4,56 miljarder. Vinsten som 2011 var 293 miljoner och 2014 ar förbytts i en förlust på 503 miljoner.

För ledning och styrelse har intäkterna inte minskat märkbart. 2012 betalade man dem 100 miljoner och 2014 uppgick kostnaderna till drygt 94 miljoner kronor.

Vad som är än mera allvarligt är att koncernen inte längre har någon checkräkningskredit. 2013 hade man en på 450 miljoner. Det gjorde att det fanns ett rörelsekapital på cirka 644 miljoner kronor. Vid utgången av 2014 var rörelsekapitalet ynka 253 miljoner kronor. Självklart är det helt otillräckligt. Med den omsättning koncernen har skulle det krävas minst 500 miljoner för att på ett långsiktigt och säkert sätt driva koncernen. Mycket talar för att driften numera baseras på principen ur ”hand i mun”.

Bankerna vill också ha betalt. Man vill inte längre sitta på kreditrisken. Varje halvår förfaller hela krediten. Koncernen lever således på sina bankers goda vilja. Familjen Hjörne med cirka 75% av aktierna är än mer pressat. Bankerna kan redan efter årsskiftet meddela att man övertar aktiemajoriteten och sälja den vidare för att på så sätt bli av med sin kredit. En pikant detalj är att Tomas Brunegård är en av fordringsägarna till koncernen. Han vill nog ha de återstående 5 miljoner kronor som han ännu inte kvitterat ut.

Den lösning som koncernledningen och familjen Hjörne jobbat med bygger på att familjen ska behålla kontrollen. En nyemission i form av preferensaktier föll till marken, länk. Investerarna tyckte risken var för stor och avkastningen för liten. Den investmentbank koncernen kontrakterat, USB fortsätter arbeta med uppdraget. Frågan är dock om uppdraget är prioriterat för investmentbanken längre. Enligt uppgifter som Mårtenssons meningar fått går uppdraget på sparlåga.

Man kan fråga sig varför investerare ska tro på familjen Hjörne och framförallt Peter Hjörne? Han har saknat förmåga att läsa utvecklingen. Att säkerställa hans och familjens inflytande genom en lösning med A och B aktier lär heller inte intressera investerare.

Enda chansen för koncernen verkar vara en nyemission på lika villkor med övriga aktieägare.

Frågan är vad Stmapen-koncernen är värd?

Uppgifter har förekommit som talar om ett resultat före räntor på cirka 200 miljoner kronor för 2015. Om detta stämmer, vilket är långt ifrån säkert ligger ett bolagsvärde på skuldfri basis på mellan 700 miljoner till 1 miljard kronor. Detta kommer vid en nyemission mot att göra familjen Hjörne till minoritetsägare i Stampen.

Trots kritiken mot Peter Hjörne som företagsledare kan man konstatera att publicistiskt saknar han vare sig mod eller kompetens. Med kanske Sveriges just nu mest spännande ledarsida rekryterad av just Peter Hjörne och ledd av Alice Teodorescu saknar GP inte publicistiskt värde. Ekonomin är däremot usel. Koncernen riskerar när som helst att inställa sina betalningar.

 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna