06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Opinionsåren 2015 och 2016 i Sverige

Opinionsåret 2015 bjöd på många förändringar och året 2016 kan bli dramatiskt.

Sverigedemokraterna ökade under 2015 med 48%. Centern med 25% och folkpartiet med 14%. Det är värt att notera att osäkerheten i vilket opinionsunderlag Sverigedemokraterna verkligen har ökade från 3,4 till 9,6 procentenheter. Det avgör om man är tredje största parti eller största parti. Samtidigt är det en betydande skillnad på att ha 17% av svenskarna som sympatisörer eller mer än var fjärde Svensk.

Även för socialdemokraterna råder en stor osäkerhet om vilket väljarstöd man har. 22% eller 27,5% är en väsentlig skillnad. Att man minskat är klart. Frågan är bara hur mycket? Om man tar genomsnittet av opinionsundersökningar blir det 21%. Mer än var femte väljare har lämnat partiet. För moderaterna är den jämförbara siffran 8%.

Frågorna för 2016 är om Sverigedemokraterna fortsätter öka? Var ligger i så fall gränsen? Sannolikt har partiet förutsättningar att hamna kring 30% av opinionen. För socialdemokraterna är frågan den motsatta. Hur lågt väljarstöd kan det bli? Här ligger nog svaret kring 20%.

Om opinionsundersökningarna närmar sig dessa siffror har vi ett nyval i sikte under 2016. Slitningarna i regeringen talar också för ett nyval.

 

 2015 M FP C KD S V MP SD Osäkra
jan Ipsos 23,2 6,2 5 3,8 34,3 5,8 6,3 13,1 11,8
jan Sifo 24 5,1 5,8 3,7 29,7 6,9 7,4 13,3 12,1
jan Novus 24,1 4,1 6 4,5 30 5,3 6,4 16,5 8,1
jan Aftonbladet 24,8 3,5 6,1 4,9 33 5,4 5,5 13,6
jan Sentio 23,7 4,8 5,4 3,9 29,7 7 5,6 15,8
jan Sifo 23,1 5 6,7 3,4 33,3 5,6 6,7 13,4 11,9
jan Demoskop 24,4 4,8 5,3 4,1 32,3 5,3 6,6 14,4 10,5
Medel 23,9 4,8 5,8 4,0 31,8 5,9 6,4 14,3
nov Ipsos 23,2 6,6 6,3 3,3 27,5 7,2 6,8 17,2 16,4
nov Novus 22,6 5,2 7 3,8 24,4 7,1 6,4 20,7 7,8
nov Sifo 24,6 5,8 6,8 3,9 26,8 6,6 5,8 17,6 14,4
nov YouGov 20,6 5,1 7,5 3,6 21,4 6,7 5,5 26,7
nov Aftonbladet 21,5 4,8 8,3 5,6 25,8 5,7 5,5 20,7
nov Sentio 19,3 5,2 7,4 2,9 22 6,5 5,5 26,8
nov Demoskop 22,1 5,4 6,9 3,5 26,7 5,8 7,2 18,9 12,8
Medel 22,0 5,4 7,2 3,8 24,9 6,5 6,1 21,2
Föränding -1,9 0,7 1,4 -0,2 -6,8 0,6 -0,3 6,9
I procent -8% 14% 25% -6% -21% 10% -4% 48%

 

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar