04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö kommun mot rekordresultat

Bokslutsarbetet pågår för fullt i Värmdö kommun. Enligt vad Mårtenssons meningar erfar  förväntas ett resultat på cirka 65 miljoner för verksamhetsåret 2015. Detta är en ökning med 17 miljoner jämfört med 2014, då resultatet var 48 miljoner.

En viktig förklaring till det positiva resultatet är att socialförvaltningens underskott är rekordlågt, bara cirka 2 miljoner. En stor del av detta är engångsposter. Därför är det för tidigt att dra slutsatsen att kommunen har kontroll över socialnämndens budget

Vad händer nu?

Relaterade artiklar