04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö: Max Ljungberg slutar i politiken

Det pågår ett generationsskifte i Värmdöpolitiken. Oppositionsrådet Annika Andersson Ribbing slutar den sista februari. Dessutom kommer kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson enligt uppgifter vi inhämtat inte sitta hela mandatperioden ut.

Nu slutar ytterligare en politiker, enligt vad Mårtenssons meningar erfar. Det är den kontroversielle miljöpartistiske politikern Max Ljungberg.

Han misslyckades hålla miljöpartiet kvar att styra Värmdö efter valet 2014. Därigenom gick han själv miste om en kommunrådspost. Att orsaken till varför miljöpartiet inte fick sitta kvar och regera stavades Max Ljungberg talas det däremot tyst om.

Att Ljungberg genom sitt hårdföra och ibland närmast koleriska ledarstil både skrämt och upprört är ingen hemlighet. Även miljöpartister som Mårtenssons meningar talat med känner en lättnad över Ljungbergs beslut.

Ljungberg själv ville hålla sin exit från politiken hemlig för media.
Mårtenssons meningar har sökt Ljungberg för en kommentar.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar