04172021Huvudnyheter:

Värmdö: Mera centersnurr

Mårtenssons meningar har som policy att inte kommentera politikers civilstånd eller förändring av civilstånd. Enda undantaget är när det kan tänkas äventyra en politikers trovärdighet, till exempel genom att ett sambo- eller gift par har ledande politiska uppdrag. Extra känsligt blir det om den ene i ett par t.ex ska utöva tillsyn över den andre i paret.

Den ledande centerpartisten och nämndordföranden Ina Ununger skilde sig från sin man Kjell Ununger. Beklagligt kan man tycka men ingen nyhet.

Den tidigare mannen, Kjell Ununger har därefter fått viktiga förtroendeuppdrag i Värmdö kommun. Bland annat sitter han i Värmdö kommuns koncernbolags styrelse. Mårtenssons meningar har ingen anledning att tro något annat än att han fullgör uppdraget på ett bra sätt. Inget att diskutera i spalterna.

Nu har Ina Ununger meddelat att hon blir sambo med sin tidigare man Kjell. Måhända på prov, enligt tidigare fru Ununger. Icke desto mindre har ett samboförhållande uppstått.

Ina Ununger ska som kommunfullmäktigeledamot utöva uppsyn över den nyblivna sambons göranden och låtanden som medlem av styrelsen i det bolag som förvaltar miljarder av Värmdöbornas gemensamma förmögenhet.
Ett förhållande som i vart fall är av den karaktären att det bör vara offentligt känt. Lämpligheten kan man också diskutera.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar