04172021Huvudnyheter:

Värmdö: Missnöjd politiker gömmer sig

Idén med offentlighet är att medborgarna ska kunna granska sina folkvalda. Då gäller det att politikerna inte söker gömma sig bakom märkliga rubriker. En sådan märklig rubrik återfinner vi på föredragningslistan till det halvkommunala bostadsbolaget, Värmdö Bostäder AB för decembersammanträdet 2015.

På plats nummer 16 på föredragningslistan till sammanträdet förekommer en rubrik som förefaller vara märklig. Den heter arvodesrutiner, tystnadsplikt mm. Man kan lätt tänka sig att politikerna vill ha sina arvoden med ett annat intervall än en gång i månaden. Kanske skulle det passa bättre med arvode i förskott årsvis?

När Mårtenssons meningar gräver lite djupare visar det sig att det är ordföranden i styrelsen, den tidigare kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson är missnöjd med en rutin. Den rutinen är arvodets storlek. Han upplever själv sig vara värd mer. En fördubbling av beloppets storlek menar Nilsson vara en rimlig rutin.

Mårtenssons meningar menar å sin sida att en god rutin för bolaget borde vara transparens och speciellt när politiker vill ha mer betalt. Att gömma sig bakom ogenomträngliga och oförståeliga rubriker är dumt. Dessutom borde man vara medveten om att årsstämman ska fastställa arvodena i ett aktiebolag. Någon månad borde det vara dit.Så varför har Nilsson så bråttom?

En annan rutin borde vara att granska om arvodets storlek är rimligt jämfört med andra bolag av liknande komplexitet och storlek. Då visar det sig att rutinen med att betala ut det arvode Nilsson får i dag är rimlig. En rutin med höjt arvode framstår som orimligt.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar