04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kampen om verklighetsbilden

Det pågår en kamp om makten över informationen mellan ”gammelmedia” och ”alternativa media”.

Detta är inget nytt fenomen. Det finns uppenbara likheter med vad som hände när tryckpressen gjorde sitt intåg. Plötsligt översattes biblar från latin till lokala språk och spreds till folket. Kyrkan förlorade sitt tolkningsföreträde vad gäller religionens budskap. Och med tiden startades tidningar – som gav vanligt folk tillgång till nyheter, idéer och intryck från när och fjärran. Vilket inte alltid uppskattades av makthavarna.

I dag handlar det om internet. Alternativa nyhetssiter, bloggar och sociala media konkurrerar i dag med de stora mediehusen. Samtidigt tappar tidningarna upplagesiffror. Detta gör naturligtvis traditionella media väldigt nervösa.

Det handlar dels om makten över verklighetsbilden, debatten och problemformuleringen.

Men på sikt handlar det även om gammelmedias överlevnad. Samtidigt som de tappar i tryckta upplagor dras de med stora overheadkostnader, som nya nätbaserade media inte har. Och trots dess stora resurser är de långt ifrån alltid snabbare, mer korrekta eller bättre än de nya uppstickarna.

Detta är viktigt att hålla i huvudet när man ser den senaste tidens strid om olika medias trovärdighet.

Så, undanhåller etablerad gammelmedia medvetet folket sanningen? Det kan säkert förekomma. Men redaktionerna sitter i en besvärlig sits. De pressetiska reglerna säger följande ”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.”

Då infinner sig frågan om till exempel etnicitet har betydelse vid olika slags händelser. Och det är där tolkningen går i sär.

Men oavsett intentionen, så blir resultatet stökigt. Anta att ett brott begås av en ”utlänning”. För det första är det upp till debatt vem som kan definieras som utlänning. En andra generationens invandrare som är född i Sverige? Sedan är frågan om händelsen är av sådan art att detta är relevant. Här skall man även väga in i ekvationen att de flesta journalister och redaktioner inte vill sprida hat och missaktning i onödan.

Anta att någon alternativ nyhetskanal då rapporterar att gärningsmannen är av utländsk bakgrund, kanske rent av en asylsökande.

I detta läge blir det irrelevant om denna information tillför något i sak eller ej. De flesta människor kommer att se saken som att gammelmedia har försökt förtiga information. Vilket, strikt tolkat, är korrekt. Men inte helt okomplicerat.

Lägg nu dessa två bilder ovanpå varandra: Makten över informationen och den svåra frågan om vad som är sanning och relevant.

Inte att undra över att tonläget är uppskruvat.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna