04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Lämna folk i fred!

Helst skulle jag vilja leva i ett samhälle där man inte behöver bry sig speciellt mycket om politik.

Människor är olika. Vi har alla olika intressen, förutsättningar, behov, önskemål, smak och livsprojekt. Rimligen ökar förutsättningarna för att människor skall vara lyckliga om de får välja de alternativ som passar dem själva bäst.

Mot detta står politiker av alla färger. De menar att de vet bäst hur andra skall leva sina liv. De menar vidare att deras mandat ger dem rätt att bestämma att alla skall leva och handla på ett visst sätt. De har till och med makten att upprätthålla sådana påbud med tvång.

Man kan förundras över att politikens uppfattning om att människor inte är kapabla att sköta sina egna liv kan mynna ut i en politisk metod där vissa individer upphöjs till att styra och ställa över andra. Vad är det som säger att just politikerna skulle vara bättre skickade att bära detta förtroende? Finns det något som pekar på att de är klokare, skickligare och i någon mening bättre än alla andra? Eller bestämmer de över resten av folket bara för att de kan?

Naturligtvis behöver vi vissa regler, vissa gemensamma beslut och fötroendevalda som fattar dessa beslut. Men frågan är var man lägger ribban. Måste politiker lägga sig i allt?

Det är även värt att fundera över hur det kommer sig att politiker och byråkrater går in och petar i småsaker – samtidigt som de misslyckas med sådant de verkligen borde ta ansvar för. Som att vårt land har ett trovärdigt försvar, att ordningsmakt och rättsväsende fungerar och att infrastrukturen är i gott skick.

Handlar det om en förvisso högst mänsklig brist: Att man kompenserar med att peta i småsaker när man saknar kompetens eller förmåga att sköta sådant som är viktigt?

En annan fråga är vad som händer – i ett vidare perspektiv – med ett samhälle och dess medborgare när man flyttar ansvar från individen till staten. En uppenbar risk är att man bryter ner värdefulla sociala nätverk, tömmer civilsamhället på mening och skapar en miljö där människor saknar respekt för andra.

Varför inte göra som i Tyskland? Landet må ha sina sidor, men grundinställningen är att folk får göra rätt så mycket som de själva vill – så länge man inte stör den allmänna ordningen, kränker andra människors integritet eller lever på andras bekostnad.

Det ger i vart fall människor en viss makt över sina egna liv och utrymme att andas fritt.

/HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna