04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ny teknik kan göra de allmänna valen mer demokratiska

Det var nog klokt av justitieministern att säga nej till internetröstning i allmänna val. Speciellt gäller det risken för att den röstande påverkas eller tvingas av andra. Den risken finns visserligen ändå, till exempel vid ombudsröstning. Den är dock betydligt större om i princip alla röstar över internet.

Men visst kan man använda ny teknik i valprocessen.

Speciellt gäller det eländet med valsedlar. Att distribuera valsedlar är en gigantisk uppgift, som i princip är omöjlig för små och nystartade partier. Tusentals vallokaler och platser för förtidsröstning skall täckas. Valsedlar skall inte bara läggas ut. Man måste dessutom ständigt hålla koll på att de inte tar slut, smusslas undan på en undanskymd plats eller kastas. Detta är ett mycket påtagligt problem.

Då vore det mycket bättre om varje vallokal (eller rent av röstningbås) hade skrivare där den röstande kan printa ut de valsedlar han eller hon vill ha. Man skulle även kunna tänka sig en lösning med touchskärmar för direkt, elektronisk röstning (vilket dessutom skulle påskynda rösträkningen).

Detta är en demokratifråga. Allmänna val skall handla om politik och idéer – inte om vem som har praktiska resurser för att bära runt på papperslappar över hela landet.

Det är väl känt att många väljare inte bestämmer sig förrän i absolut sista stund. Att de då inte har tillgång till alla partiers valsedlar är inget mindre än en skandal.

Administrativt vore det enkelt att hantera. Alla partier som registrerat sig och samlat ihop det antal underskrifter som krävs får vara med. (Om väljaren vill rösta på ett icke registrerat parti, då är det bara att printa ut en tom valsedel och skriva partiets namn för hand, precis som i dag.)

Det handlar om att behandla alla partier lika och ge alla samma chans.

En sådan reform skulle förmodligen inte kräva några större ändringar i regelverket. Den skulle dessutom kunna genomföras tämligen omgående, om bara viljan finns.

Men det är väl där skon klämmer, vad gäller viljan. De stora och etablerade partierna vet att de gynnas av att just de har gratis distribution av traditionella valsedlar till alla vallokaler. Så de ser inte problemet. Eller värre, de kanske ser problemet och bestämmer sig för att ignorera det – just eftersom det gynnar dem.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna