04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Svensk polis borde bli som den tyska

Det är intressant att jämföra polisen i olika länder. Jag skall hoppa över Belgien, där man inte sällan ser uniformerad polis ta sig en öl eller ett par på en bar mellan dusterna med allehanda demonstranter utanför EU-Kommissionen. Låt oss istället jämföra Tyskland och Sverige.

I Tyskland är polisen synlig. Den är alltid närvarande på platser med mycket folk. Och när något speciellt är i görningen kan insatserna vara uppseendeväckande stora.

Den tyska taktiken tycks vara att upprätthålla lugn och ordning genom stor polisnärvaro. Vid en normal demonstration kan det vara fråga om 20-25 bussar med kravallutrustad polis.

Härom dagen såg jag en grupp demonstranter som protesterade mot islamisering, antisemitism och homofobi komma lite för nära en grupp motdemonstranter med palestinska flaggor. Snabbt var fem bussar med ett 20-tal poliser på plats, trots att det totalt inte kan ha handlat om mer än ett 50-tal demonstranter. Poliser bildade mur och de anti-islamistiska demonstranterna promenerades iväg medan de med palestinaflaggor vänligt men bestämt hölls kvar där de stod tills allt lugnat ner sig. Allt gick mycket stillsamt till.

Egentligen är det rätt självklart: Många poliser har en lugnande effekt.

(Sedan kan den tyska polisen naturligtvis också misslyckas ibland, som i Köln på nyår. Men den händelsen har i vart fall lett till att man utkräver ansvar, vilket också är något som är rätt osvenskt.)

Kontrasten mot Sverige kan inte vara större. Vi har få poliser, färre per capita än jämförbara länder. Och är man få, då måste man vara tungt utrustade och använda ett högre tonläge. Då måste man gå in hårdare och mer aggressivt från början. Vilket riskerar att göra en uppskruvad situation ännu värre.

Och värre tycks det bli. Nu är de svenska poliserna så få och så utspridda att många brott lämnas outredda – och att den som utsätts för hot eller fara aldrig kan känna sig säker på att någon kommer till undsättning även om man larmar. Svensk ordningsmakt lever i dag inte ens upp till vad man skulle kunna förvänta sig av en nattväktarstat.

Polis (eller snarare våldsmonopolet inklusive rättväsende och försvar) är en av de få saker jag tycker att det är värt att betala skatt för. Det är grunden för ett civiliserat samhälle.

Därför är det beklämmande att se hur polisens resurser sträcks ut till bristningsgränsen. Vi behöver betydligt fler poliser. Men det handlar inte bara om antal. Vi behöver fler poliser på våra gator och i patrullbilar – inte bakom skrivbord och dataskärmar.

Men det förefaller som om våra politiker prioriterar annat. Vilket kommer att få konsekvenseer.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna