10202020Huvudnyheter:

Skall vi alls ha Public Service – då skall den vara tråkig!

Oberoende media är en myt. Det gäller även Public Service. Det är statskontrollerad media, finansierad med tvångsavgifter och ytterst styrd av den politiska klassen genom en förvaltningsstiftelse.

Varför finns Public Service? Knappast för att främja något slags balanserad samhällsdebatt. Medarbetarnas preferenser lyser igenom – och det handlar i princip alltid om preferenser åt vänster.

Fakta och vetenskap, då? ”Fritidsfakta” och ”vetenskapsfakta” får inte mer än 10-15 procent av SVT:s produktionsbudget. Smal kultur? Sex procent.

Så vad gör man då med pengarna? Av de 3,6 miljarder som går till ren programproduktion hos SVT går nästan 40 procent till ”Fiktion” och ”underhållning”. Någon direkt hållbar förklaring till att statliga företag skall lägga miljarder på hittepå och distraktion är svår att finna.

Kanske är man allt för fixerade vid tittarsiffror? (Vilket är det sista Public Service borde bekymra sig om.) Eller också vill man vara en motkraft mot det kommersiella – vilket i så fall är märkligt på flera plan. Dels eftersom SVT är den dominerande aktören. Dels för att Public Service är minst lika ytlig i mycket av sin underhållning som de kommersiella aktörerna.

Nyheter och ”samhällsfakta” tar en tredjedel av SVT:s produktionbudget. Men tanken på att statliga bolag skulle vara bäst på att förmedla nyheter och leda samhällsdebatten är närmast absurd.

Så varför finns Public Service? Varför envisas staten med att producera och sända tv och radio? Handlar det kanske om kontroll över verklighetsbilden?

Om vi alls skall ha Public Service, då skall den vara tråkig.

Nyheterna skall i så fall vara knastertorra, balanserade och konsekvensneutrala. Kulturen skall vara smal och vetenskapsrapporteringen kvalificerad. Eventuella debattprogram skall låta folk tala till punkt och utveckla sina resonemang. (Så är det till exempel ofta i fransk och tysk tv, med debattprogram som kan hålla på i flera timmar.)

Fiktion och nöje skall statsmedia inte ägna sig åt över huvud taget. Tv-serier som Bron kan lika gärna produceras av privata bolag och visas i kommersiell tv och online.

Men när allt kommer till kritan – då förstår jag inte varför vi skall ha statskontrollerad tv och radio över huvud taget. Sådant skaver, i ett fritt och öppet demokratiskt samhälle.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna