04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Systemkollaps eller samhällsupplösning?

Flyktingkrisen består egentligen av ett antal olika kriser. Det kan handla om att polisens resurser sträcks ut till bristningsgränsen. Skolan, vården och den kommunala servicen ställs också inför utmaningar. Och det återstår att se vilka långsiktiga effekter detta kommer att få på välfärdssystemen och på våra pensioner.

Påfrestningarna blev uppenbara i samband med att vi tog emot rekordmånga flyktingar förra hösten. Om detta råder ingen tvekan. Men jag tror att man skall akta sig för att se flyktingkrisen som den verkliga, underliggande orsaken till problemen. Snarare blev detta en utlösande faktor – som exponerade redan existerande systemfel, vanstyre, logistisk inkompetens och felaktiga prioriteringar.

Ett metastabilt system kan fortsätta att vara metastabilt utan att falla samman förvånansvärt länge – om alla parametrar fortsätter att vara de samma. Sammanbrottet kommer ändå, för eller senare, när systemet kollapsar under sin egen tyngd. Eller tidigare – om något ingångsvärde av betydelse förändras.

Min tanke är inte att förminska eller bagatellisera flyktingkrisen. Däremot vill jag peka på att politisk inkompetens, byråkratins självspelande piano och väljarnas förkärlek för snabba ”belöningar” framför långsiktigt hållbara lösningar skapar en situation där allt kommer att gå över styr ändå.

En del av problemet är de offentliga monopolen. När det bara finns en aktör och en modell för att utföra en uppgift – då skapar man kriskänsliga system med “single points of failure”. Då går allt som inte följer den teoretiska planen över styr. Men om istället civilsamhället och marknaden sköter en verksamhet – då skapas många olika alternativ. Då utförs uppgiften på flera olika sätt. Då utvecklas bättre modeller spontant. Då får felaktiga beslut bara begränsade konsekvenser. Då kan många olika aktörer absorbera en kris bättre än ett monopolsystem med sitt mer svartvita förhållningssätt.

Men ju hårdare politikerna försöker koppla greppet om något, ju snabbare rinner sanden mellan deras fingrar. Ju mer makt politikerna och deras funktionärer ger sig själva, ju mer upplöses samhällets spontana strukturer och funktioner.

Detta är en mycket större och bredare fråga än flyktingkrisen.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna