04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Politik är sociopaters makt i kombination med tvång och hot om våld

Politik handlar om att politiker bestämmer att alla skall göra på ett visst sätt. Dess beslut upprätthålls sedan genom tvång. De kan rent av upprätthållas med våld, om så krävs.

På den fria marknaden, i ett fritt samhälle det tvärt om. Där finns många olika alternativ att välja mellan. Konsumenterna kan göra fria val. Allt bygger på frivilliga transaktioner och överenskommelser. Ingen kan tvinga någon annan till något. Samarbete uppstår spontant.

I en stat kan det dock krävas ett visst mått av tvång och möjligen även våld. Till exempel för att avvärja att någon hotar någon annans liv, säkerhet eller egendom. Eller när det finns ett yttre hot mot landet. Men antalet exempel på detta är begränsat och till sin natur tämligen avgränsade.

När politiker använder tvång i andra syften blir det helt fel. Till exempel när de försöker styra hur föräldrar skall fördela sin föräldraledighet. Det måste naturligtvis vara upp till den enskilda familjen att bestämma. Detta för att bara ta ett enstaka exempel.

Från början var tanken med den parlamentariska demokratin att folket skulle välja representanter med uppgift att hantera ett litet antal, viktiga gemensamma frågor. Men ger man politikerna ett finger, då tar de snabbt hela handen. I dag styr och ställer de över det mesta av mänsklig verksamhet. Det är ett mandat de har givit sig själva.

Vilka är de egentligen, politikerna? En del är dogmatiker som är beredda att göra nästan vad som helst för att nå sitt utopia. Men de flesta är bara intresserade av att bestämma över andra. Vilket gör dem direkt olämpliga att göra just detta, att bestämma över andra.

Det finns (med få undantag) ingen riksdagsledamot, Europaparlamentsledamot, kommunstyrelseordförande eller minister som inte gått över lik (bildligt talat) för att nå sin position. De måste ha vassa armbågar, vara tjockhudade, vara beredda att trampa på andra och uppvisa ett antal psykopatiska och/eller sociopatiska drag för att över huvud taget komma någonstans.

Vi har med andra ord skapat ett system där politiken ges en allomfattande makt, uppbackad av statens våldsmonopol och styrt av människor som är allt annat än ödmjuka inför sin uppgift.

Vad kan möjligen gå fel?

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna