04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Behöver vi verkligen EU för fri handel?

En av de saker som är bra och värdefull med EU är den fria handeln mellan medlemsstaterna. Men behöver vi verkligen EU för att handla fritt med varandra? Räcker det inte med en överenskommelse om att göra just det?

Viss ”harmonisering” kan naturligtvis vara på sin plats. Men jag är rätt övertygad om att containers kommer att hålla vissa standardmått ändå. Sådana saker ordnar marknaden bättre och snabbare än vad byråkrater någonsin kan.

Frihandel tycks inte handla om fri handel längre. Och handelsavtal tycks mest handla om regleringar och krångel.

Till synes enkla och självklara uppgifter har EU misslyckats med. Som att skapa en ”europalicens” för digitala produkter. Europa är en marknad. Då är det orimligt att den slås sönder av 28 olika regelverk för upphovsrätt och licensiering. I vart fall de företag som vill borde rimligen få välja en licens som låter dem sälja fritt, utan gränser i hela EU. Detta är en fråga EU har ruvat på i årtionden utan att uträtta något av betydelse. Allt man lyckas åstadkomma är att hålla tillbaka utvecklignen.

Regelbördan i EU är betydande. Och den tycks växa. Detta har eurokratin lovat hantera, i vart fall från Santers EU-kommission och framåt. Tyvärr lyckades just Santers plan istället landa i att antalet regler tredubblades under de följande tio åren. Det finns helt enkelt ingen reformvilja och förmodligen inte heller någon verklig sjukdomsinsikt.

Häromdagen intervjuades UKIP:s (avgående) ledare och Brexit-förespråkaren Nigel Farage av CNN. Han hade följande att säga.

”Europe is becoming a little backyard. 85 per cent of the global economy is NOT in the European union. And for people to say that unless we stay in a political union governed by unelected old men in Brussels that somehow will stop us buying and selling goods and services from each other, clearly they have no conception of what trade is all about.”

”Trade is not made by politicians. Trade is not made by bureaucrats. Trade is made by people watching this program. They like a car, they like a bottle of wine, they think the price is right and they choose to buy it.”

Man kan tycka vad man vill om Farage. Men han har en poäng här.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna