04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ett bättre och rikare Sverige är möjligt!

Man får väl säga att det svenska samhällsbygget gått så där. Det fungerade en tid. Människor fick en relativ trygghet. Det var någorlunda lugnt på arbetsmarknaden. Allt gick på i sin stilla lunk. Men nu ser det ut som att systemkritiska samhällsfunktioner börjar falla samman. Och det finns tecken på att staten håller på att få slut på andra människors pengar.

Sverige behöver ett politiskt alternativ. Det brådskar.

Frågan är vad vi vill ha. Välstånd, förmodar jag. Det är en förutsättning för så mycket annat. Trygghet. Något slags stabilitet under vilken vi kan skapa tillväxt och utveckling.

Då gäller det att börja i rätt ända. Vilket får mig att tänka på Parkinsons svenska lag: Sikta på välstånd, och du får sysselsättning. Sikta på sysselsättning, och du får allt annat än välstånd.

Den allmänna uppfattningen i Sverige har länge varit att politiker och byråkrater kan leda landet i rätt riktning. Nu när vi vet att detta var en illusion måste vi pröva något annat. Varför inte det motsatta?

Politikens och förvaltningens uppgift borde vara att tillhandahålla rättvisa regelverk, stabila institutioner och ett gott företagsklimat. Att  verka i bakgrunden, att inrikta sig på ett fåtal uppgifter men att sköta dem bra. Att dra sig tillbaka från andra områden där fria individer, entreprenörer och marknaden har bättre förutsättningar att lyckas.

Sverige skulle kunna vara så mycket. En tigerekonomi, en teknisk spjutspetsnation, ett nav för forskning och utveckling, ett land med en industri som har ett urstarkt varumärke vad gäller kvalitet, pålitlighet och form. En turistmagnet för alla som söker naturupplevelser. Ett land som är ledande inom upplevelseindustrin. En nation som ligger i informationsteknologins framkant. Ett handelsland som är ledande för vår del av världen.

Sådant kan aldrig skapas av politiker, byråkrater, kommittéer eller en industrikansler. Detta är en uppgift för enskilda, driftiga individer som drivs av en företagaranda och som har en möjlighet att skapa personligt välstånd genom sina insatser.

Sverige skulle dessutom kunna bli ett land som är unikt i att verkligen försvara en fri och öppen marknad. Konkurrensen skall vara fri, samma regler skall gälla för alla – och storföretag skall inte kunna få förmåner framför andra genom bidrag och speicallagstiftning.

Då skulle vi kunna bli en magnet för människor som verkligen vill arbeta, driva företag, investera och skapa tillväxt. Internationella företag, forskning och startups skulle kunna få en stabil bas med förmånligt låga skatter i Sverige.

Vi skulle kunna skapa trygghetssystem som anpassas till individens behov och önskemål – som bygger på indvidanpassning, eget ansvar och realism. Skattefinansierade trygghetssystem skall vara reserverade för de människor som verkligen behöver dem på grund av tillfälliga kriser eller livsomständigheter som gör att de inte kan delta i produktiv verksamhet.

Frågan är om folket skulle rösta för att göra Sverige till en tigerekonomi. Det är svårt att veta, speciellt som det inte finns något seriöst politiskt parti som har en sådan agenda.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna