04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Sossesverige är en illusion som bygger på önsketänkande

Välstånd skapas genom begåvade idéer och hårt arbete i den produktiva sektorn.

För att måla med bred pensel: Politiken kan sätta upp grundläggande, rättvisa och enhetliga regler och skapa de institutioner som krävs för att upprätthålla dessa regler. Det kostar en slant, men behövs för att en någorlunda fri marknad skall fungera. I övrigt främjas vårt välstånd bäst av att politikerna gör och lägger sig i så lite som möjligt.

Så är det som bekant inte i vårt land.

Vi befinner oss nu i en situation där staten börjar få slut på andra människors pengar. Skattetrycket är så högt att skatteintäkterna minskar om man höjer skatten. (Lafferkurvan beskrivs enkelt här.) Staten tvingas låna trots att det sägs vara högkonjunktur.

Att sänka skatterna varken vill eller törs regeringen. Inte ens när erfarenheterna från Alliansregeringens tid visar att skatteintäkterna visst kan öka samtidigt som skatterna sänks.

Ett alternativ är då att minska kostnaderna. Inte heller detta vill eller törs regeringen. Sossarna är byråkratins och särintressenas fångar. Istället lovar de mer till fler, framförallt till dem som är högljudda. (Fattigpensionärer, ordningsmakt, försvar och annat som borde vara prioriterat får dock inte vara med när dansen går kring den allt magrare guldkalven.)

Då återstår i princip bara ett alternativ – en sjuhelvetes tillväxt. Vilket förutsätter ett företagsvänligt klimat, att människor tillåts tjäna pengar, att man gör smarta avregleringar och att ekonomin släpps fri. Mitt råd är att du inte håller andan medan du väntar. Detta finns över huvud taget inte på den politiska dagordningen.

Så i stort sett har våra ledare målat in landet i ett hörn. Än så länge håller det. Men tecknen finns där. Det är som det så träffande har sagts om konkurser: Först går det långsamt. Sedan går allt väldigt, väldigt fort.

Detta är inte raketforskning. De ekonomiska realiteterna borde vara uppenbara, men förträngs av dogmatiska skäl. Sossesverige är en illusion som bygger på önsketänkande.

Det hela kokar ner till vilket Sverige vi vill ha i morgon. Vill vi leva i välstånd? Eller fattigdom? Det verkar som om ingen riktigt bryr sig.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna