06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Presidentvalet i USA är inte avgjort ännu

Presidentvalet i USA rycker närmare, men fortfarande är valet långt bort. Mycket kan hända. Detta val kommer sannolikt att avgöras först efter det att TV debatterna hållits. Tre debatter är inplanerade; den 26 september, den 9 oktober och den 19 oktober. Till detta kommer en debatt mellan vicepresidentkandidaterna den 4 oktober. Avståndet verkar krympa och dessutom finns det en mätosäkerhet.

Fyra kandidater finns med i kampen                                                                                              De är som bekant Hillary Clinton och Donald Trump. Dessutom finns en libertarianernas kandidat, Gary Johnson och den gröne kandidaten  Jill Stein. Ingen av dessa båda senare kandidater kommer  att ha någon annan påverkan än att locka väljare från någon av huvudkandidaterna.

Clintons övertag just nu                                                                                                                    De senaste publicerade opinionsundersökningarna ger en bild av ett övertag på mellan 1-6% enheter för Hillary Clinton. Poll of polls indikerar ett avstånd på 6% enheter i Clintons favör.

Detta visar de senast publicerade opinionsundersökningarna, länk:
IBD/TIPP Mätperiod: Aug 26 – Sep 1 Underlag 887 registrerade väljare
Clinton: 43% Trump: 43%  Övriga: 4% Ej bestämt sig: 8% Clinton +1
FOX Mätperiod: Aug 28 – Aug 30 Underlag: 1 011 registrerade väljare.
Clinton: 42% Trump: 48% Övriga:  1% Ej bestämt sig:  9% Clinton +6
UPI/CVOTER Mätperiod: Aug 24 – Aug 30 Underlag: 1162 möjliga väljare
Clinton: 49% Trump:  46% Övriga:  5% Clinton +3
Ipsos/Reuters Mätperiod: Aug 25 – Aug 29 Underlag: 1 404 möjliga väljare
Clinton: 40 Trump 39% Övriga: 9% Ej bestämt sig: 12% Clinton +1

Ett val om vem som är minst impopulär                                                                         Kampanjen mellan två av USAs minst populära politiker rullar vidare.Det gäller att vara minst impopulär för att vinna. Ett val som i grunden är negativt. Kanske det första någonsin som inte gäller att välja popularitet utan att undvika impopularitet. Denna aspekt kommer att göra det svårare att bedöma utfallet än vanligtvis.

Rapporteringen i media                                                                                                               Rapporteringen i media präglas i allt för stor utsträckning av vad rapportörerna önskar ska vara verkligheten och konsekvenser av denna. Allt för sällan beskrivs händelserna så att mediekonsumenterna själva får dra slutsatser. Urvalet av händelser är också präglat av preferenser. Mediabilden blir på så sätt också etablissemangets beskrivning av verkligheten. Om detta kommer att få konsekvenser för utfallet är för tidigt att säga, men det finns stor sannolikhet att så är fallet.

Den som redan nu korar Hillary Clinton till valets segrare, lär ha dragit förhastade slutsatser. Vem som blir USAs näste president är fortfarande en helt öppen fråga.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar