07212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Viktigt med lika regler för alla när vallagen skrivs om

Systemet med valsedlar i allmänna val är ett elände.

Som utländska valobservatörer mycket riktigt påpekat kan valhemligheten röjas när man tar valsedlar som ligger framlagda helt öppet. Dessutom blir det ofta bråk om att valsedlar kastas bort eller döljs. Och så är det ett demokratiskt problem att små och nya partier som regel saknar de resurser som krävs för att få ut valsedlar till alla vallokaler.

Så nu skall vallagen ändras. Valsedlarna skall istället placeras inne i valbåsen. Vilket inte heller känns helt genomtänkt. Här löser man ett problem, men skapar samtidigt ett nytt.

I valbåsets enskildhet blir det ännu lättare för folk att smussla undan valsedlar för partier de inte gillar. Valförättarna kommer i princip att behöva kontrollera hur det se ut inne i varje valbås efter varje röstande. Och för småpartier blir det helt ogörligt att kontrollera att deras valsedlar inte bara finns i varje vallokal, utan även i varje valbås.

Men det finns ett enkelt alternativ: Valsedelsskrivare.

En valsedelsskrivare med tillhörande touch-terminal får naturligtvis inte vara ansluten till något annat datasystem eller till internet. Det skall inte gå att röja valhemligheten eller att i förväg få indikationer på valresultatet.

Skrivaren kan sedan printa ut de valsedlar som behövs för de tre valen. (Riksdag, landsting och kommun.) Man väljer helt enkelt ett parti för respektive val. Sedan kan man kryssa för den kandidat man eventuellt vill personrösta på, precis som vanligt.

I systemet måste det finnas valsedlar för samtliga hos valmyndigheten registrerade politiska partier, stora så väl som små. Dessutom skall det finnas ett alternativ med en valsedel där man själv kan skriva i partinamn, om man vill rösta på ett icke registrerat parti. Och så naturligtvis även en valsedel för den som vill rösta blankt.

Detta skulle säkra valhemligheten. Men ännu viktigare är den demokratiska aspekten: Det sätter lika spelregler för alla partier. (Vilket man för övrigt kan vara rätt säker på att de etablerade partierna inte kommer att uppskatta.)

Sedan finns det naturligtvis inget som hindrar att partierna även sänder ut valsedlar i reklamutskick och delar ut dem i valstugor eller har valsedelsutdelare utanför vallokalerna. Men väl inne i vallokalen – där skall lika regler gälla för alla.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna