04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kritisera gärna Trump, men gör det rätt

President Trump förtjänar att kritiseras på många sätt. Men för att kritik skall vara effektiv bör den vara korrekt.

Det så hårt omdebatterade inreseförbudet känns som en överloppsgärning. Ändå är det viktigt att hålla ett par saker i minnet.

Det handlar inte om ett inreseförbud för människor från »muslimska länder« även om de aktuella länderna råkar vara muslimska. Det handlar om ett antal länder som förvisso har problem med islamistisk extremism och våld. Men ingen i USA har i modern tid blivit dödad av någon terrorist från dessa länder.

Däremot har omkring 3.000 amerikaner blivit dödade av terrorister från länder som inte omfattas av inreseförbudet: Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Egypten och Libanon.

Detta har i media presenterats som ett undantag för länder med vilka Trump har affärsrelationer. Det kan vara rätt i sak. Men jag känner mig ändå rätt säker på att det inte har varit det avgörande. Istället handlar det om att de länder man stängt dörren för är de samma som återfanns på president Obamas lista över stater vars medborgare skall omfattas av visumrestriktioner.

Så även om ett inreseförbud som sådant kan – och bör – ifrågasättas, så bör föregående amerikanska administration inte slippa undan den nu uppblossade kritiken. Urvalet bygger av allt att döma på dess analys.

Här skall man hålla i minnet att inreseförbudet inte är permanent, utan sagt att gälla i 90 dagar. Vilket rimmar väl med vad Trump sagt i valrörelsen. Att man tänker stänga gränsen tills man fått klart för sig »vad i helvete som pågår«.

Frågan är vad som händer efter de 90 dagarna. Min gissning är att inreseförbudet hävs – och ersätts med en omfattande granskning av alla som reser till USA och då speciellt från muslimska länder.

Här har Vita Huset redan flaggat för att det kan bli fråga om att alla resande måste lämna ifrån sig sina inloggningsuppgifter till sociala media, sin surfhistorik (hur nu det är tänkt att fungera) och kontakterna i sin mobiltelefon. Vilket naturligtvis är en våldsam integritetskränkning.

Detta kommer, på goda grunder, att väcka högljudda protester. Men åter bör vi blicka bakåt i tiden. Obama-administrationen hade redan sjösatt ett sådant projekt, men till en början »frivilligt«. (Till exempel för att underlätta för att få en förhandsgodkänd inresa.) Det är detta system som nu lär bli obligatoriskt. Vilket det med tiden, med allra största säkerhet, även hade blivit under en president från Demokraterna.

Jag försvarar inte Donald Trump. Tvärtom. Men jag vill att kritiken mot honom skall vara korrekt. Det måste den nämligen vara om den skall ha några som helst förutsättningar för att bita.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna