04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Skall Sverige tvingas gå över till euron?

Med jämna mellanrum kommer nålstick från Bryssel till Sverige: När tänker ni gå över till euron?

EU har skäl att fråga. Sverige har inget formellt undantag vad gäller att gå över till den gemensamma europeiska valutan. Så Bryssel ligger på, även om det kanske än så länge inte handlar om att tvinga oss.

Men nu har EU-Kommissionens förslag om euroområdets framtid läckt ut. Och där står det att läsa att år 2025, då har Sverige gått över till euron. Fast det är bara en arbetshypotes, skyndar sig Kommissionen att tillägga.

Hur som helst, EU vill mycket bestämt ha Sverige med i eurozonen – när den snart skall ta nästa steg och införa gemensam budget samt den under så lång tid omtalade EU-skatten.

Då spelar det nog inte så stor roll vad svenska folket tycker. Kom ihåg hur det var när irländarna fick rösta flera gånger om senaste EU-fördraget, tills de till slut röstade »rätt«.

EU ser demokratin mest som ett formkrav – inte som uttryck för folkets vilja eller som en process som handlar om öppenhet och deltagande. Man vill helt enkelt tvinga folket till dess egen lycka. Det demokratiska underskottet är uppenbart.

Inte heller den svenska härskande politiska klassen lär vilja ha någon ny folkomröstning. Det blev ju så pinsamt för eliten förra gången – när folket fattade misstankar efter att LO, SAF, sossar och moderater mobiliserat en enad front för överheten.

Så blir det någon ändring, då blir det utan att fråga folket först. För övrigt har riksdagen redan fört in EU-medlemskapet och unionens fördrag i den svenska grundlagen. Således kan ett beslut om svensk övergång till euron som betalmedel klubbas igenom riksdagen på en kafferast.

Räkna kallt med att våra politiska ledare kommer att vilja föra oss in i euro-zonen med alla dess intriger, kriser, dogmer, galenskaper och småpåvar. In i mer överstatlighet och kommandoekonomi. Med Bryssels och Frankfurts fingrar i våra plånböcker. Alla bundna vid samma mast. Freude schöner Götterfunken!

Tanken på en gemensam valuta och ett gemensamt pris för pengar (ränta) i ekonomiskt disparata länder är lika vansinnig nu som när svenska folket sa nej senast. Den förutsätter för övrigt att alla medlemsstater ger EU makten över sina respektive ekonomier, en fiskal union och en ständig överföring av medel från valutazonens starka områden till de svagare.

Detta är inget Sverige skall delta i. Det är illa nog att vi är indirekt kopplade till euro-zonen. Men vi skall inte riskera vår ekonomi, vårt välstånd och våra pensioner genom att ansluta oss till ett centralstyrt ekonomiskt system av sovjetiska proportioner.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna