04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Sverige står inför en helt onödig el-brist

I vinter kan Sverige komma att drabbas av elbrist. Det talas redan om att det kan bli nödvändigt med »planerade strömavbrott«. Vilket känns absurt i ett modernt, högteknologiskt och utvecklat land som Sverige. Men det är konsekvensen av en medvetet förd politik – och därför egentligen ett helt onödigt problem.

Även om det inte skulle vara så illa att det blir el-ransonering i vinter, så kommer el-priserna med säkerhet att rusa i höjden. Vilket kommer att drabba alla, från privatpersoner till den svenska industrin. Helt i onödan.

Den tekniska bakgrunden är att de vattenmagasin som är tänkta att ge oss elektricitet i vinter långsamt håller på att tömmas. Problemet är torkan, som leder till att kraftverksdammarna inte fylls på.

Nu kan man inte skylla politikerna för torkan. Men de har tagit på sig ansvaret för att sköta energipolitiken. Då är det också rimligt att kräva att de bygger upp en viss handlingsberedskap för oväntade situationer.

Men i själva verket gör de det rakt motsatta: De skrotar fullt fungerande kärnkraftverk.

Politikerna skapar alltså – helt medvetet – en elbrist och förstör kapital genom att förtidspensionera fungerande kärnkraftverk (som för övrigt inte har någon som helst negativ klimatpåverkan).

En rimlig och ansvarsfull politik vore att istället köra existerande svensk kärnkraft vidare, så länge det kan ske under säkra former.

Solkraft kan säkert ha sin plats vad gäller uppvärmning av hus och produktion av el på otillgängliga platser. Men något mätbart tillskott till den svenska elbalansen är svårt att finna, ens en dag i rekordsoliga juli. Vindkraften står, när detta skrivs på torsdagen, för mindre än tre procent av den svenska elproduktionen. Den så kallade alternativa energin ger alltså ett mycket blygsamt tillskott till elproduktionen.

Det är helt enkelt vatten- och kärnkraft som är basen för svensk el. Vid lunchtid på torsdagen svarade vattenkraften för drygt 30 procent och kärnkraften för knappt 60 procent av den svenska elproduktionen.

Kärnkraften bör utvecklas, inte avvecklas. Moderna reaktorer är både säkrare och mer effektiva.

Men framförallt bör vi titta på helt ny kärnenergiteknik, som torium-reaktorer.

Torium-tekniken är säker, då processen gör en härdsmälta fysiskt omöjlig. Den producerar avfall som bara behöver hanteras säkert under en mansålder, till skillnad från dagens kärnavfall som måste slutförvaras i 100.000-tals år. Och den kan matas med dagens kärnavfall, som då blir hanterbart. Det är en närmast perfekt och ren energikälla. Och den är redan på väg mot kommersiell drift i såväl Kina som Indien.

(Dessutom kan torium-rektorer användas för elproduktion i Iran, Nordkorea och andra länder med tvivelaktiga regimer – utan att de kan använda den för att producera kärnvapen.)

Sverige borde göra som Norge och vara drivande för denna nya teknik – som under överskådlig framtid kan ge vårt land all den el-kraft vi behöver, utan beroende av andra länder och det geopolitiska läget.

Problemet är rent politiskt: Det finns krafter som ser god tillgång till säker och billig energi som ett problem. Krafter som motverkar utveckling, framsteg och tillväxt. Och andra politiska krafter, som sitter i den gamla kärnkraftsindustrins (och fossilbränslebranschens) knä.

Lamporna behöver inte slockna. Innehållet i frysen behöver inte börja tina. Hissarna behöver inte stanna. Serverhallarna behöver inte ta time out. Den industri som i slutändan betalar vårt välstånd behöver inte gå ner på sparlåga.

Men då får vi börja med att välja andra och klokare politiker.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna