04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

De rödgrönas svek mot framtiden

Teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt var nyckelbegrepp som skymtade förbi när Nobels ekonomipristagare presenterades i går. Dessutom i en kontext som har med klimatfrågorna att göra. Kanske kan detta vara vägen in i en rimligare debatt om klimatet.

För oavsett om man tror att människan orsakar klimatförändringar eller ej – så vet vi att klimatet i ändå förändras över tid. För att detta skall kunna hanteras på ett förnuftigt sätt krävs teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt.

Tekniska framsteg kan både hjälpa oss att leva mer miljövänligt och att hantera frågor som till exempel har med ändrad temperatur eller ändrade havsnivåer att göra. Kan vi samtidigt göra oss oberoende av de oljeproducerande staterna, då är det en välkommen bonus.

Teknik och ekonomi lever i symbios. Ny teknik kräver investeringar – och kan därefter ge ekonomisk avkastning. En växande ekonomi förutsätter teknisk utveckling som i sin tur skapar ekonomiska resurser för nya investeringar, forskning och utveckling.

Det absurda är att de politiska partier som fokuserar hårdast på klimatfrågorna samtidigt är de som är mest fientligt inställda till teknisk och ekonomisk utveckling.

Det finns också en märkligt utbredd föreställning bland många människor om att allt är ett nollsummespel. Vilket naturligtvis är fel. Hade det varit så, då hade vi fortfarande levt på grottmänniskornas nivå. (Eller rättare sagt, på en lägre nivå än grottmänniskorna, eftersom vi är betydligt fler nu än då.)

Teknisk utveckling innebär att vi kan göra mer och göra det bättre till lägre kostnad, med bättre resursutnyttjande och med lägre miljöpåverkan. Ekonomisk tillväxt innebär att alla kan få det bättre, utan att någon behöver få det sämre.

Så – tvärt emot vad grönvänstern påstår – är det bästa sättet att hantera miljöfrågor och klimatförändringar att trycka på gasen snarare än att ställa sig på bromsen.

Speciellt gäller detta om vi vill respektera andra människor runt om i vår värld och deras möjlighet att leva i välstånd. Det är endast genom teknisk utveckling som de kan få transporter, uppvärmning, el och en godtagbar levnadsstandard på ett »miljömässigt hållbart« sätt. Något alternativ existerar icke.

Glädjande nog accelererar forskningens framsteg och den tekniska utvecklingen. Andelen av världens befolkning som lever under fattigdomsgränsen är stadigt fallande.

Detta trots att miljövänstern gör allt för att sabotera en sådan utveckling. Dessa gruppers motstånd mot tekniskt och ekonomiskt framåtskridande gör dem till framtidens fiender.

Här är den utgående röd-gröna regeringens bokslut uselt. På miljöområdet har man i stort sett ägnat sig åt symbolpolitik istället för att göra insatser som kan göra skillnad, på platser där de verkligen behövs. Man håller på att leda energipolitiken in i en återvändsgränd. Och de ekonomiska tillväxtsiffrorna är alarmerande dåliga.

Maktkoncentration och centralstyrning möter inkompetens och missriktad välvilja… Då blir det som det blir.

Låt oss hoppas att nästa regering har vett nog att fokusera på statens kärnuppgifter (som att skydda människors säkerhet och egendom) – och i övrigt hålla sig ur vägen när resten av samhället riktar blicken framåt.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna