04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

GOD JUL UTAN REGERING

Tänk att det fungerar. Ett Sverige utan en regering. Sverige har nu fungerat i över tre månader utan en regering. Det visar bland mycket annat att politikernas roll i samhället är överskattat. I vart fall i ett samhälle som inte har problem som måste lösas från en dag till en annan.

Politikens eller snarare de myter som politikerna gett till sina väljare är många.

En av de viktigaste är är politiker är så viktiga att samhället inte fungerar utan dem. De visar tre veckor utan regering vara en falsk myt.

Politiker är bättre än väljare att lösa ett antal problem är en annan myt. Även här visar det sig att den inte stämmer.

Nyval skulle vara ett bakslag, kanske till och med en avgrund. Det menar de valda. Kanske för politikerna själva, men inte för väljarna. Myten om det politiska partiet som demokratins minsta beståndsdel har fått sig en välförtjänt knäck. Den minsta beståndsdelen är alltid den enskilda människan. Det kan vara väljaren eller den valde. De strömningar som har gjort det svårare för väljarna att komplettera med sin favoritkandidater måste bekämpas. Vidare måste det bli möjligt för väljaren att stryka politiker på valsedeln som man inte vill ska få ett förtroende. Valsedeln har blivit partiernas egendom. Den måste återgå till att bli väljarnas.

Den utvidgade form av representativ demokrati som Sverige har utvecklat sig till kan med rätta ifrågasättas. -Nu bör vi alla fundera på hur väljarnas inflytande över den demokratiska processen kan stärkas.

Huvudregeln bör vara att när riksdagen förkastar en statsminister ska nyval hållas. Direkt efter val bör antalet provade statsministrar kanske vara 2-3 sedan bör folket få tillbaka initiativet i val.

Att bli välja en politiker är att lämna en fullmakt till denne. Klarar inte politikern sitt uppdrag ska fullmakten kunna återkallas. Det sker lättast i val.

Folkomröstningar ska gå från att vara rådgivande till att bli beslutande.

Politikernas makt över sina egna ämbeten har ökat. Det är dags för väljarna att få större makt över sina politiker. Det skulle ge en riktigt

God Jul!

Vad händer nu?

Relaterade artiklar