08192019Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

I januari-regeringens skugga

Socialdemokraterna förlorar valet. Socialdemokraterna gör sitt sämsta val sedan rösträtten infördes. Socialdemokraterna får en mandatperiod till. Socialdemokraterna behåller all makt. Med mittenpartiernas hjälp. Nationen suckar uppgivet.

Centern och »Liberalerna« står inför ett gigantiskt problem. De måste få Socialdemokraterna att delvis driva en politik som partiet direkt ogillar. En politik som redan i vissa delar torpederats av Vänsterpartiet.

Det enda som kan rädda mittenpartierna är om de snabbt kan uppvisa ett par segrar – inom eller utom Januari-överenskommelsen. Låt mig komma med ett par förslag.

Börja med att sätta stopp för kompetensutvisningarna. Att utvisa laglydiga människor som talar vårt språk, har rotat sig i landet, försörjer sig själva och bidrar till samhället – det strider mot all rimlighet, mot det sunda förnuftet och mot det allmänna rättsmedvetandet. På detta område har S (förmodligen medvetet) dragit benen efter sig. Att få stopp på dessa dumheter vore en välgärning.

Just nu är EU i färd med att ta fram ett nytt direktiv om upphovsrätt. Det innehåller flera problematiska delar. Till exempel »länkskatten« som kommer att kräva licensiering och betalning för att få länka till (!) artiklar i media. Och uppladdningsfiltret, som innebär att allt som vi laddar upp på nätets olika plattformar måste övervakas, kontrolleras, analyseras – och i förekommande fall censureras, om det innehåller text, musik, ljud, bild, illustration eller video som kan misstänkas inkräkta på upphovsrätten. Detta kommer att förändra internet som vi känner det, till det sämre. Här skulle mittenpartierna kunna ligga på för att få regeringen att tydligt säga nej till båda dessa förslag i EU:s ministerråd.

Reformera drogpolitiken. Till exempel bör man avkriminalisera innehav för personligt bruk. På så sätt kan man minska skadorna genom att göra missbruk till en fråga för vården istället för polisen. Och sluta jaga icke-problematiska användare, som inte stör eller skadar någon annan. Med en sådan reform skulle man kunna få ner den svenska drogdödligheten (som är näst högst i EU) samt frigöra resurser inom polisen och rättsväsendet för betydligt viktigare saker.

Visst, detta är mitt subjektiva urval. Men jag tror det är frågor där mittenpartierna faktiskt kan vara brobyggare och göra skillnad. Dessutom är det ämnen där C&L skulle kunna ta snabba poäng.

Rent allmänt tror jag att man just nu kan få bättre utväxling på sitt samhällsengagemang genom att fokusera på sakfrågor istället för på maktspelet. Genom att acceptera att det politiska läget i vart fall för tillfället är som det är.

Det kan därför vara en framgångsrik taktik att engagera sig i sakpolitik utanför partipolitiken. Istället för att vara en politisk motståndare blir man då en röst i samhällsdebatten, som den politiska makten måste förhålla sig till. Speciellt om det rör frågor där det kan finnas väljare att vinna eller förlora.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna