07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

EU skapar ett nytt medielandskap online

EU:s nya upphovsrättsdirektiv är nu klubbat och klart. Frågan är hur det kommer att förändra det svenska informationslandskapet.

Artikel 11/15 är den så kallade länkskatten. Den föreskriver licensiering och ekonomisk ersättning när en nätaktör länkar till (!) en artikel eller ett inslag hos de stora mediehusen.

Hur en plattform som till exempel Facebook skall hantera detta är högst oklart. Till att börja med går det inte att teckna licensavtal med varenda nätpublicist. Vilket kan innebära att det inte kommer att gå att länka till små nätpublikationer på Facebook.

Eller så blir det tvärtom. De stora mediehusen kommer att kräva »länkskatt« – medan små nätpublikationer kan avsäga sig denna »rätt« till exempel genom Creative Commons-licenser. I så fall kan alternativmedia komma att flytta fram sina positioner. Vilket, i stort sett, vore en bra sak.

Men min gissning är att Facebook kommer att teckna licensavtal med ett antal stora aktörer som Schibstedt, Bonniers, SVT, SR och TV4 i Sverige samt motsvarande stora mediehus i andra länder. Och att obekväma små och alternativa media kan komma att stoppas, helt enkelt genom att man inte tecknar något licensavtal med dem. Då blir Big Media ännu större och alternativmedia mer osynliga.

Upphovsrättsdirektivets artikel 13/17 gör i princip alla nätplattformar med användargenererat material ansvariga för eventuella upphovsrättsintrång till följd av vad användarna laddat upp. Vilket innebär att allt material – text, bild, ord, film, ljud – måste kontrolleras innan uppladdning.

Genast uppstår problem. Det finns idag inga filter som klarar att göra detta. (Youtube har ett musikfilter som kostade 60 miljoner USD att utveckla, men som ändå inte fungerar som det skall.) Ett annat problem i sammanhanget är att det inte finns något register över all världens verk och vem upphovsrätten tillhör. Samt att i princip allt – varenda servettskiss – som människor skapar, i default-läget skyddas av upphovsrätten. Vilket i en sträng tolkning innebär att inget kommer att kunna laddas upp på Facebook, Youtube, Twitter, Instagram & Co.

Den tyska regeringen har varit hårt pressad i frågan. Så den har uttalat att det inte får bli tal om automatisk filtrering eller inskränkningar i yttrandefriheten. Vilket den kan uttala hur mycket den vill. Direktivet ligger som det ligger.

En möjlighet som tyskarna diskuterar är att endast filtrera bort sådant där den som äger upphovsrätten begärt att så skall ske. Det kräver i så fall någon form av registrering och ett sökbart register. Kanske är detta en framkomlig väg. Men frågan är om det räcker för att leva upp till direktivets omfattande krav.

Dessutom är alla former av filtrering förhandscensur – och därför högst tvivelaktig, på principiella grunder.

Min gissning är att i vart fall vissa EU-länder kommer att skapa en gemensam spärrlista över sådant som inte får publiceras – under det nya upphovsrättsdirektivet och under EU:s nya förordning om terror-relaterat innehåll online. Detta är kanske det enda sättet man praktiskt kan hantera frågan. Men vi vet att vissa länder (t.ex. Frankrike) tänker sig en mycket hårdare implementering. Och internet känner ju inga nationsgränser. Så nätplattformarna kan mycket väl bli tvingade att underställa sig den hårdaste och värsta tolkningen av de nya reglerna, om de vill vara aktiva på den europeiska marknaden.

Vi får väl helt enkelt se vad som händer. Men vi skall vara medvetna om att vi just satt verktyg i händerna på våra politiker och byråkrater – som kan användas för allt från att tysta obekväma röster till att styra dagordningen i samhällsdebatten.

Det enda man kan vara helt säker på är att de förutsättningar som nu förändras även kommer att leda till ett förändrat medielandskap.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna