09222019Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Är politiker mer värda än vanliga människor?

Justitieminister Morgan Johansson (S) aviserar att brott mot politiker skall ges strängare straff. Vilket får ses som en smula anmärkningsvärt för att komma från ett parti som annars ständigt upprepar mantrat om alla människors »lika värde«.

SR Ekot rapporterar:

– Den som angriper en förtroendevald angriper inte bara den här personen, utan också demokratins funktionssätt. I värsta fall kan det ju innebära att människor inte vågar ta förtroendeuppdrag längre och då faller hela grundvalarna för demokratin, säger Morgan Johansson.

Nu vill regeringen alltså ändra i brottsbalken – och införa en särskild straffskärpningsgrund för brott som begås mot politiker. I dag skickas ett färdigt förslag till juristerna i lagrådet, och tanken är att den nya lagen ska införas den första januari nästa år.

Vid bedömningen av en gärnings straffvärde ska det – enligt det utkast som Ekot läst – vara en försvårande omständighet att brottet har begåtts mot en person på grund av att han eller hon är förtroendevald i stat, kommun, landsting eller i Europaparlamentet. Samma sak ska gälla om det är en närstående till en politiker som utsätts för brott.

Det är nästan så att man kan tro att politikerna börjar bli en smula rädda för folket.

Är våld och hot mot politiker fel? Ja. Är sådant ett reellt problem? Förmodligen. Men ändå är regeringens förslag helt galet.

Alla skall vara lika inför lagen. Alla skall ha lika rättigheter och skyldigheter inför det offentliga. Alla skall ha lika rätt till skydd mot hot och våld från andra. Alla. Och lagarna i en rättsstat skall vara generella, det vill säga omfatta alla lika – inte särbehandla vissa individer eller grupper av individer. (Se historien.)

Om man ändå anser att det finns ett behov av lagstiftning, då bör det istället handla om ett separat brott. Något slags »otillbörlig påverkan på det demokratiska systemets fundament«. Detta kan i så fall prövas separat – och i förekommande fall läggas ovanpå ett hot eller våld (som i sig då kan behandlas på samma sätt oavsett vem som drabbats).

Men att säga att politiker är mer skyddsvärda än vanliga människor är något som inte hör hemma i en demokratisk rättsstat. Det vore att låta makthavarna höja sig över folket på ett sätt som är direkt stötande. Speciellt i tider då ordningsmakten inte förmår att upprätthålla ordning och trygghet i medborgarnas vardag.

Vilket leder mig till en misstanke om att polisen långsamt håller på att förvandlas till en myndighet som är mer fokuserad på att skydda nomenklaturan från folket – än att skydda människor från andra som vill dem illa.

Hur som helst har justitieministern just visat vilken människosyn han och hans parti representerar.

Snart vill de väl ha egna filer på gatorna, också.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna