04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Entreprenören Rolf Friberg död

Det är inte ofta som vi skriver dödsrunor på denna sida. Å andra sidan händer det ibland. Om nu upplever vi det som befogat att göra det igen.

Grundaren av valutaväxlings- och bankkoncernen Forex, Rolf Friberg avled den 29 maj i en ålder av 82 år, efter en tids sjukdom.

Inte många skapar ord eller meningar som blir en del av vårt vardagsspråk. En av dem som gjort det är Rolf Friberg. Att ”gå till Forex” har blivit ett begrepp. En synonym för att växla pengar. Därför är det som stod på Rolfs linked in ganska sant om hans yrkeserfarenhet ”Everybody knows about FOREX Bank.”

Det började i en byggkran. Där blickade den unge Rolf ut 1960-talets omvandlingen av Stockholm i sin roll som kranförare. Rolf ville något mer än att beskåda utvecklingen. Han ville skapa något mer. Därför gick resan vidare till resebyråbranschen, ett bussbolag och växlingsföretaget Forex. Det senare tillkom i maj 1965. Under ett stort antal år drevs dessa tre företag med en gemensam nämnare, den gula färgen. Som resebyråentreprenör drev Rolf Franska Club Meds verksamhet i Sverige.

Så småningom blev tillväxten i Forex så stor att all energi krävdes där. De andra rörelserna avyttrades och Rolf Friberg blev detsamma som Forex professionellt. Långt senare blev Forex också bank.

Valutaväxling drevs mera effektivt än storbankerna. Nordea avvecklade sin resevalutaverksamhet och hänvisade till Forex. På så sätt var Rolf Friberg en av de första att utmana de stora bankerna och dess brist på kundfokus och effektivitet. I takt med att marknad förändrades blev in-och utlåning två värdefulla tillskott till Forex verksamhet.

Forex företagskultur är familjeföretagets. Rolf hade en idé om en kultur som var sparsam, affärsinriktad och som månade om personalen. På en del sätt var Ingvar Kamprad och Rolf Friberg samma andas barn. Både på gott och ont. De hade båda visioner som förverkligades, men hade båda svårt att släppa kontrollen. I båda fallen på gott och på ont.

Rolfs två barn, Beth och Tom involverades i verksamheten. Länge med Rolf vid rodret, men vid millenieskiftet lämnade han över den exekutiva rollen till till andra.

Efter Rolf kom externa verkställande direktörer och familjens inflytande flyttades över tillta utgå från styrelserummet. Det innebar inte avkall på företagskulturen. Den har aldrig tummats på, trots den enorma tillväxten. Rolf hade fortfarande synpunkter. De gjorde han sällan någon hemlighet av.

Forex var en av de första bankerna som i det mycket blygsamma formatet fick känna på vådan av att inte ta penningtvätt på allvar. Det var förmodligen en läxa som gjort att banken numera är väl rustat på detta område, medan storbankerna har mycket kvar att göra.

Rolf Friberg skapade en förmögenhet med Forex och blev inte bara miljonär. Han blev miljardär. Något som han lyckades dölja så väl att inte ens de svenska affärstidningarna lyckades identifiera honom som det. Själv var han säkert nöjd med den saken.

För Rolf var resultaten det viktiga. Vad andra tyckte spelade mindre roll. Därför undvek han offentligheten. Så var det med undantag för några år på 1980-talet då han och Lill-Babs var ett par. Vad få gett honom erkänsla för att det inte var entreprenören och artisten som förenades. Rolf var nämligen själv en jazzmusiker av rang. Han var genuint intresserad av musik och dessutom kunnig. Rollen som musiker fick han tillfälle att utveckla som pensionär.

Nu finns inte Rolf längre, men hans verk lever vidare.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna