04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Politiken tvingar polisen att ägna sig åt fel saker

Människor upplever – ofta på goda grunder – att polisen inte fungerar som den borde. Vilket till i vart fall viss del beror på att den tvingas ägna sig åt fel saker. Brott mot enskilda människor och deras egendom hinns inte med, på grund av att politiken tvingar polismyndigheten att ägna sig åt annat.

Om vi ser på drogfrågan så är 90% av polisens insatser riktade mot användning av droger och innehav för eget bruk. Det vill säga att man fokuserar på ringa brott istället för den underliggande organiserade och oorgainserade brottslighet som är ett verkligt problem. Därför plockar polisen lågt hängande frukt genom att jaga missbrukare och icke problematiska användare. Resultatet blir otrygghet, våld på våra gator och EU:s näst högsta drogrelaterade dödlighet.

Detta är konsekvensen av politiska beslut. Och för polisens del är det naturligtvis enklare att förbättra sin statistik genom att ge sig på användare som (normalt sett) inte skadar någon annan, än att tampas med den underliggande brottslighet som är farlig på riktigt.

Eller ta prostitutionsfrågan. Våldtäkt, sexuellt utnyttjande, sexuellt tvång, kidnappning, människohandel och tvång är naturligtvis fullständigt oacceptabla företeelser. Samtyckande vuxna som har sex med varandra med eller utan ekonomisk ersättning är i sammanhanget ett mindre problem – eller snarare inget problem alls, sett ur ett principiellt perspektiv.

Därför blir allt fel när man buntar ihop handlingar som kränker individens rätt med sådana som inte gör det – och ger det hela en ny etikett. I detta fall »trafficking«. Det är att blanda bort korten. Och det är att lägga energin på att jaga människor för att de har sex istället för att ge sig på de kriminella strukturer som i sammanhanget verkligen kränker den enskilda människans rätt, frihet och säkerhet.

Även detta är konsekvensen av politiska beslut. Man gör brottslingar av människor som inte kränkt någon annans säkerhet eller egendom – istället för att rikta sina insatser mot dem som verkligen gör det.

Och för att toppa det hela förväntas polisen nu jaga rökare som står för nära en krog eller busshållplats. Vilket kommer att ta än mer resurser från sådant som verkligen är viktigt.

Det är ju inte som att det saknas skjutningar, sprängningar, en och annan terrorist, våldtäkter, rån och misshandel för polisen att utreda och hantera. Men istället sänder politiken signaler om att ordningsmakten skall ägna sig åt »moralfrågor« och åt att uppfostra folket. Då blir det som det blir. Det behöver man knappast vara raketforskare för att begripa.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna