04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Klimatpanik är en riktigt, riktigt dålig plan

I en krissituation brukar de klara sig bäst som håller huvudet kallt – medan panikslagna människor ofta gör irrationella och kontraproduktiva val.

Till att börja med är det bra att ta reda på hur allvarlig situationen är – och om det över huvud taget finns en kris eller om andra har drabbats av något slags uppskruvat apokalyptiskt grupptänk.

Klimat-Greta vill att vi skall få panik över klimatet. I sin iver att sprida denna panik lämnar hon och andra klimataktivister en del frågor öppna. Som att om hon verkligen har rätt, då kommer vi alla ändå att dö en kvalfull klimatdöd – och det finns inget vi kan göra åt saken. Då kan vi lika gärna göra det vid en barbecue i Phuket.

Så här: Om de så kallade klimatmålen skall uppnås, då spelar det mindre roll vad Sverige gör. Inte ens om vi blir CO2-negativa skulle vi klara oss. Varför? Jo, på grund av att Kina, Indien, de flesta asiatiska länder, Afrika och delar av Sydamerika under överskådlig framtid snarare kommer att öka sina utsläpp än minska dem. Då är vi helt enkelt rökta, vad vi än gör. Om Greta har rätt.

I bästa fall har Greta fel. Men det innebär inte att vi kommer att slippa klimatförändringar. Sådana har alltid inträffat och kommer alltid att inträffa. För att kunna möta de utmaningar framtiden för med sig behöver vi ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling.

Eller så har Greta rätt. Och om vi inte bara tänker lägga oss ner och dö medan andra delar av världen ökar sina utsläpp – då måste vi snabbt vidta mått och steg för att rädda vad som räddas kan. Vilket kräver en ännu högre ekonomisk tillväxt och en ännu snabbare teknisk utveckling.

I det läget är det fullständigt galet att lägga ner kärnkraften, strypa våra transporter och att motverka den industri som då måste bli vår räddning. Utan pengar och teknik blir det inga skyddsvallar mot haven, inga energisnåla transportmedel och inga nya, mer resurseffektiva och miljövänliga sätt att producera livsmedel.

Någonstans har jag en misstanke om att vissa klimataktivister har en dold agenda. Nämligen att strypa vår tillväxt och utveckling. I vissa fall rent av att medvetet skapa bristsituationer som går att kapitalisera på politiskt. Det gäller inte alla. Men vissa.

Men om vi bryr oss om miljön – då är välstånd och utveckling en bra sak. Då får fler människor råd att tänka på att inte skita ner. Då har vi råd att utveckla ny miljövänlig teknik, som vi dessutom kan exportera till resten av världen. Då har vi råd att börja städa upp i världshaven. Då har vi råd att hjälpa andra länder att bygga upp en fungerande sophantering och avloppsrening. Då har vi råd att hjälpa till att elektrifiera den del av världen som fortfarande är vedeldad.

Då har vi råd att hjälpa fattiga människor i fattiga länder att få utbildning och tillgång till grundläggande sjukvård.

Då har vi även råd att forska fram nya sätt att producera el – som kan ge oss en närmast obegränsad tillgång till billig elektricitet. Vilket vore ett gigantiskt kliv framåt, inte minst eftersom vi då kan ersätta annat som är gammalt och skitigt.

Eller så gör vi som Greta vill och får panik. Vilket kommer att göra oss alla fattigare och sämre rustade att möta framtiden, oavsett hur den kommer att se ut.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna