04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Moderaternas svek mot rättsstatens principer

Mitt politiska intresse började 1976. Då var det Moderaterna som gällde. Gösta Bohman var partiledare. Man hade principer, visioner och en ideologisk klangbotten. Man var tuff mot brottslighet – men var aldrig beredda att offra den rättssäkerhet som är central för ett demokratiskt samhälle.

Den demokratiska rättsstatens principer och våra grundläggande fri- och rättigheter är individens enda skydd mot övergrepp från staten. Och vi kan aldrig veta vad människor med makt kan få för sig. Eller vilket slags makthavare vi har i morgon.

Idag har vi dödsskjutningar, explosioner, kringresande stöldligor och terrorism. Detta kräver resoluta motåtgärder. Inte minst måste vi illa kvickt få ordning på förvaltningskrisen inom polisen och rättsväsendet – för att något slags åtgärder skall kunna fungera överhuvudtaget.

En allmän grundprincip bör i övrigt vara att människor skall ha så stor frihet som möjligt. Och att gränsen för denna frihet går där man kränker någon annan människas frihet, säkerhet eller egendom. Vidare skall alla ha lika rättigheter och skyldigheter inför staten och vara lika inför lagen.

Nu har dagens moderater – Nya Nya Moderaterna – lagt fram ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med den nya brottsligheten. Visitationszoner, vistelseförbud (the irony), mer övervakning och fler övervakningskameror står på dagordningen. Oavsett vad man tycker om detta, så är det ett steg närmare en polisstat. Men det är bara början.

»Sänkt gräns för obligatorisk häktning« är kanske ett publikfriande krav. Hade man sagt »Sänkt gräns för obligatorisk häktning vid vålds- och egendomsbrott« hade det möjligen varit ett tecken på någorlunda rimlig tankeverksamhet. Men att rent allmänt utöka det redan överbelastade, misskötta och hårt kritiserade häktningsinstrumentet… Har man verkligen funderat igenom det? Inser man konsekvenserna? Är det lämpligt? Är det ens praktiskt möjligt?

Moderaterna toppar sin önskelista med kronvittnen och möjlighet att vittna anonymt. Och nu är det läge att bli orolig på allvar. Kronvittnen öppnar för regelrätta justitiemord. Och anonyma vittnen kan leda till att i stort sett vem som helst kan bli anklagad för i stort sett vad som helst – utan att ha en rimlig chans att försvara sig.

Detta kommer alltså från ett parti som – i den mån den nya brottsligheten har med flyktinginvandringen att göra – var tillskyndare av den migrationspolitik som drevs år 2015. Ett parti som var med och initierade den katastrofala omorganisationen av polisen. Ett parti vars trovärdighet i dessa frågor – tyvärr – nu för tiden är lika bristfällig som alla andras.

Jag sörjer de gamla Moderaterna från förr. De som hade principer, intellektuell skärpa och ideologi. De som var kompetenta och konsekventa. De som stod upp för rättsstatens principer även när det var obekvämt.

Det är bara att inse att det partiet inte längre existerar.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna