02282020Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

2010-talet var trots allt det bästa årtiondet någonsin

De senaste 10 åren skapades enligt Världsbanken 28% av allt välstånd som någonsin funnits. Helt vanliga människor lever idag på ett sätt som inte ens kungar kunde föreställa sig för ett par hundra år sedan. Handel, nya produktionsmetoder, teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt skapar ständigt nya värden – så att tillvaron inte behöver vara ett nollsummespel.

Den extrema fattigdomen i världen har halverats. Barnadödligheten har minskat med en tredjedel. Medellivslängden har ökat från 69,5 till 72,6 år. Detta är snarare ett resultat av friare handel och fri ekonomi än av bistånd. Det gäller att skapa långsiktig ekonomisk utveckling, inte att dela ut allmosor.

Andelen länder där homosexualitet är kriminell har enligt FN minskat från 40 till 27%. Och andelen länder som ger kvinnor skydd mot våld har ökat från 52 till 78%. Principen om lika rättigheter för alla håller alltså på att växa sig allt starkare runt om i världen.

Enligt Freedom House har andelen »icke fria« länder i världen minskat från 34 till 28%. Vilket betyder att demokrati och mänskliga rättigheter faktiskt fortfarande vinner mark.

Antalet människor som dör av luftföroreningar har – tack vare teknikspridning och ny teknik – minskat med 19%. Antalet väder-relaterade dödsfall sjunker och har minskat med 95% sedan 1960-talet.

Teknisk utveckling och nya sätt att göra saker har de senaste tio åren minskat vår konsumtion av 66 av 72 råvaror. Samtidigt gör tekniken och vetenskapen landvinningar i ett allt högre tempo. Vi kan nu göra saker vi inte kunnat göra tidigare, bota sjukdomar som förr var obotliga och dela data, information och kunskap på ett ögonblick i en uppkopplad värld.

Det mesta har blivit bättre och ser ut att bli ännu bättre i framtiden. Om vi inte förstör allt med radikala politiska experiment, vill säga.

Allt fungerar bäst om det får utvecklas spontant, ur erfarenhet och ett entreprenörskap som ständigt försöker tillfredsställa människors behov. Ekonomins självbalanserande och självläkande mekanismer kommer att fortsätta tjäna oss – och tjäna oss ännu bättre om vi låter bli att störa dem.

Det är civilsamhället och en fri ekonomi som skapar välstånd och utveckling – inte politiken.

Ur ett svenskt perspektiv finns samtidigt en del smolk i glädjebägaren: Saker som måste hanteras och skötas bättre. Nya ekonomiska välfärdsåtaganden utan täckning. Kommuner i kris, i flyktingvågens spår.

Det lär bli en utmaning, som man säger. Men det kommer att bli lättare att hantera denna utmaning om vi ser till att föra en politik som leder till ökat entreprenörskap och en sjuhelvetes tillväxt.

För visst har Sverige potential, om vi fokuserar på att skapa välstånd istället för att vara besatta av att försöka omfördela det. Vi måste helt enkelt göra kakan större. Vilket alla – inte minst de idag ekonomiskt svaga – kommer att vinna på.

Det är dags för Sverige att gaska upp sig och följa med den värld som ständigt utvecklas mot en bättre framtid.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna