04172024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hur återstartar man ekonomin?

Så har vi då fått uppleva hur vårt samhälle ser ut när marknaden i stora delar är satt ur spel av yttre faktorer.

Vi ser brutna distributions- och leveranskedjor, företag vars varor och tjänster vi tar för givna men som kanske inte kommer att finnas kvar, en hotande massarbetslöshet och mängder av oförutsedda och oönskade konsekvenser.

Och då är Sverige inte ens i något formellt läge av lockdown – även om många ägnar sig åt frivillig isolering.

Även om det värsta skulle vara över någon vecka efter påsk (vilket vi inte vet) kommer vi att få leva med corona-krisen länge, kanske flera år. Människor kommer att behöva hålla fysiskt avstånd, kanske bära ansiktsmasker och möjligen bli påtvingade en mobilapp som styr om de kan gå till jobbet, vistas bland andra eller resa.

När allt skall startas upp igen kommer vi att få se allehanda nya problem och störningar. Som tur är, är marknaden anpassningsbar. En fri marknad är de facto det enda som snabbt och flexibelt kan anpassa sig till nya förutsättningar. Där det finns ett behov att fylla, där finns också pengar att tjäna för landets entreprenörer. I frivilligt och spontant samarbete.

Därför behöver vi ett företagsvänligt klimat, där det näringsliv som nu förväntas rädda vårt välstånd och våra pensioner får den uppmuntran och uppskattning det förtjänar.

Därför måste marknaden avregleras, liberaliseras och befrias från överdriven byråkrati.

Därför är det dags för politiken att släppa marknaden fri – och själv fokusera på att använda sin del av det välstånd detta skapar till att leverera samhällelig kärnverksamhet på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt.

Men hur startar man upp ekonomin igen? Vissa delar – speciellt de som lutar sig mot export eller som är beroende av importerade komponenter – kan få långvariga problem. Annat kan nog komma igång av sig självt.

Det skall i sammanhanget bli intressant att jämföra Sverige med andra länder, som valt varierande grad av lockdown.

I Sverige finns det ingen som tvingar till exempel butiker att hålla stängt. Det var kunderna som blev uppskrämda och svek. Men det kommer i huvudsak att gå över, i takt med att folk vågar sig ut igen. Även om köpkraften kan ha urholkats för många.

Mer oklart lär det vara i Frankrike, som just förlängde sitt rätt hårda utegångsförbud till den 11 maj. Det är ett mer digitalt förhållningssätt. På eller av. Utan att man har en aning om hur många företag som överlevt ett par månader i limbo. Då är det bara att hoppas att motorn startar igen, när man vrider på nyckeln. Eller om batteriet har laddat ur…

Det är som bekant en sak att göra fisksoppa av ett akvarium – men betydligt svårare att göra det omvända.

Vi lär väl få veta.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna