04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Marknaden är vår räddning

Allt är mer stort elände än man riktigt orkar ta in. Låt oss därför titta bortom corona-krisen. För den dagen kommer.

När vi skall få igång hjulen igen kommer mycket att vara nytt. Då är det upp till landets entreprenörer att identifiera problem och trånga sektorer – och att skapa lösningar utifrån nya behov. Då måste företagsamheten och kreativiteten släppas fria.

Nytt företagande måste växa underifrån, spontant på en fri marknad utifrån människors behov. Det är här nya verksamheter kommer att expandera för att suga upp arbetslösheten. Det är här det kommer att skapas nytt välstånd och tillväxt. Det är här värde kommer att produceras för att betala notan och lyfta oss ur krisen.

Alternativet är att sedelpressarna går varma, så att vi får kraftig inflation som äter upp de värden som finns kvar. Så kan vi inte det, även om en del politiker kanske vill tro att man kan skapa pengar ur tomma luften hur länge som helst.

Vi befann oss redan innan corona-krisen i en knepig situation med skenande kostnader för kommunerna och oro för transfereringssystemens långsiktiga finansiering. Vilket i sig kräver en sju helvetes tillväxt för att ta sig ur. Med corona-krisen gäller detta många gånger om.

Vill vi behålla vårt välstånd måste Sverige helt enkelt bli en tigerekonomi. Då måste det vara enkelt att vara småföretagare. Då måste människor tillåtas att tjäna pengar, eftersom det är den främsta drivkraft för framåtskridande och utveckling vi känner till. Då måste arbetsmarknaden liberaliseras. Då måste det finnas plats även för enkla jobb med lägre löner. Då måste Sverige bli ett eftertraktat land för utländska företag. Då måste vi bli en kompetensmagnet istället för att ägna oss åt kompetensutvisningar.

Framåtskridande och utveckling kräver frihet. Det är när många olika människor provar många olika sätt att göra saker på som man förstår vad som fungerar bäst och är mest kostnadseffektivt. Frivilligt samarbete skapar ett dynamiskt samhälle. Till skillnad från när staten försöker göra saker, på ett visst bestämt sätt, utan egentlig kontakt med verkligheten (marknaden) och om så krävs med inslag av tvång.

För att citera F.A. Hayek fritt ur minnet så är argumentet för frihet att vi bör lämna plats för en fri utveckling vi inte kan förutse. Utveckling är en evolutionär process utan bestämt slutmål. Som kan tjäna oss väl.

Och staten? Den skall på ett kompetent sätt sköta samhällelig kärnverksamhet som ordning, säkerhet och grundläggande institutioner. Inte ägna sig åt ideologiproduktion, politiska experiment och trams.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna