10202020Huvudnyheter:

Skatt, samtycke, tvång, rättigheter och moral

Allt skulle bli så mycket enklare om vänstern medgav att skatt är stöld. Sedan kan vi diskutera detaljerna – eftersom varje samhälle, från nattväktarstaten till den allomfattande välfärdsstaten, trots detta behöver ta ut en medlemsavgift.

Att i kraft av sitt flertal och potentiella våldskapital tilltvinga sig pengar eller egendom av andra är moraliskt fel. Detta gäller oavsett om det handlar om ett knivrån i en gångtunnel eller att staten med sitt våldsmonopol tvingar människor att betala skatt.

Under årens lopp har jag fortfarande aldrig hört någon socialist ge en tillfredsställande förklaring till varför de anser sig ha rätt till andra människors pengar – annat än att makt är rätt.

Människans »naturliga« rättigheter är förvisso en konstruktion, ett avsteg från djungelns lag. De är till för att garantera individen rätt till liv, säkerhet och egendom. De är en minsta gemensam nämnare för civiliserat mänskligt umgänge, som utkristalliserats i det västerländska samhället över tid.

Robert Nozick påpekade i sitt verk »Anarki, stat och utopi« att det faktum att ett samhälle ytterst, i sin mest grundläggande form, är en skyddssammanslutning och att den då måste omfatta alla sina medborgare. Därför skulle ett visst påtvingat skatteuttag kunna motiveras.

Jag delar nog den uppfattningen. Men likafullt är skatt, principiellt sett stöld. I vart fall om den tas ut av någon som inte har fattat ett självständigt, frivilligt och informerat beslut om att ingå något slags samhällskontrakt. Att födas in i ett system är inte det samma som samtycke.

Att tvinga människor att betala skatt är därför moraliskt förkastligt, men möjligen nödvändigt – givet att vi lever i det samhälle vi nu har.

Den insikten sätter politiken i nytt ljus. Används de skattepengar staten tilltvingat sig för viktiga saker eller för trams? Ägnar sig politiken åt att tjäna och skydda folket eller åt att driva sina egna ideologiska käpphästar? Hanteras den verksamhet som betalas av folket på ett kompetent sätt? Vet de politiska makthavarna överhuvudtaget vad de sysslar med? Vad fan får vi för pengarna?

Det är när eller om denna tanke sjunker in man inser det perversa i att de styrande använder skattepengar för att främja sin egen makt, smörja sina stödtrupper och för indoktrinering av folket i enlighet med den rådande överhetens ideologi.

Sådant må vara beslutat i aldrig så god demokratisk ordning. Men det ursäktar – i princip – ändå inte att man reducerar individen till ett redskap för makthavarnas eller kollektivets vilja och önskningar.

Bäst är den regering som inte märks. Som tar ut låga skatter, sköter det som verkligen är viktigt, är kompetent och ansvarsfull – och som i övrigt lämnar människor att göra sina egna livsval och söka lycka och mening efter eget huvud. En regering som längst möjligt lämnar vanligt, hederligt folk ifred.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna