04162024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vänsterns omöjliga utopi

Något som verkligen är skrämmande med vänstern är att den inte har någon inneboende respekt för människans »naturliga« rättigheter – det vill säga rätten till liv, säkerhet och egendom.

Ur det Kommunistiska Manifestet:

»Kommunisternas teoretiska läror vilar ingalunda på idéer och principer, som uttänkts eller upptäckts av den ena eller andra världsförbättraren.«

Enkelt uttryckt – ändamålet helgar medlen. Till exempel är demokratin bara ett verktyg för vänstern att använda, så länge den passar dess syften. Om den kan nå makten på demokratisk väg, då har demokratin tjänat sitt syfte för att sedan inte längre vara nödvändig eller önskvärd.

Det samma gäller våra demokratiska fri- och rättigheter. Så är till exempel yttrandefriheten bara önskvärd för vänstern när den själv får torgföra sina idéer – men inte för att låta andra komma till tals.

Vänsterns mål är att gripa makten, att störta bourgeoisin, avskaffa den privata äganderätten och att överföra ägandet och makten i proletariatets händer. Vilket vi vet alltid får katastrofala konsekvenser. Alltid.

I en vänteranarkistisk utopi finns inga pengar, inga klasser och ingen stat. Vilket naturligtvis faller på sin egen orimlighet. Om människor så bara får en skål ris om dagen, då kommer det ändå att finnas de som lägger undan en del av sin ranson. Genast får vi då både »pengar« och »klasser«. För att sätta stopp för detta krävs en totalitär stat med full kontroll och makt över människors liv.

Vänsterns idéer är monolitiska, till skillnad från hur det är i den liberala demokratin. Medan vänstern vill krossa kapitalismen, så har kapitalismen inga som helst invändningar mot att arbetare till exempel startar löntagarägda kooperativ, om de vill. Vilket i min bok gör kapitalismen överlägsen i något slags moralisk leva-och-låta-leva-dimension.

När vänstern hävdar att alla havererade kommunistiska och socialistiska projekt gått över styr på grund av att det inte var »riktig« kommunism – då skall man komma ihåg att det kommunistiska manifestet fungerade som en direkt manual för till exempel folkmordet i Kambodja. It’s not a bug – it’s a feature.

Om man vill leva ett lyckligt liv i harmoni med sina medmänniskor, då är kommunism och socialism det sista man bör välja. Då skall man istället värna den liberala demokratiska rättsstaten och dess fria ekonomi – som bygger på frivilligt samarbete och erfarenhetsbaserad spontan utveckling.

Och så är det den där detaljen att kapitalismen alltid har visat sig vara vida överlägsen kommunismen vad gäller att skapa välstånd för arbetarklassen.

Man skulle kunna tro att mänskligheten lärt sig av historien. Men uppenbarligen inte. Istället är behovet av att bemöta vänsterns idéer idag precis lika stort som igår.

Det är vårt fria och öppna samhälle vänstern vill krossa.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna