05072021Huvudnyheter:

Att respektera sina medmänniskor

En sak med att bo i Tyskland är att människor visar varandra respekt, på ett helt annat sätt än i Sverige.

Ett sätt att göra detta är att vara artig. Man säger ett kollektivt goddag när man kommer in i en mindre affär eller ett väntrum. Går man ombord på en buss etablerar man ögonkontakt med föraren och nickar vänligt. Att visa människor att man ser dem är ett utmärkt sätt att vara artig och visa respekt.

I Berlin får folk vara lite hur dom vill och göra lite vad de vill – så länge de inte stör någon annan. Detta skapar mångfald – och mångfald skapar utveckling och framåtskridande. Det är först när saker och ting görs på andra och nya sätt som man kan finna alternativ som fungerar bättre.

Frihet, ordning, tillit och framåtskridande – istället för förbud, kaos, misstänksamhet och förfall. (Även om också Tyskland naturligtvis har sina sidor.)

Ett område som verkligen skulle vinna på lite mer respekt människor emellan är den västerländska samhällsdebatten. Till exempel genom att under ordnade former föra en saklig debatt istället för att tysta, stigmatisera, fula ut och mobba dem vars åsikt man inte delar.

Ta till exempel reaktionerna efter att Alexander Bard twittrade om att Black lives matter-rörelsen förmodligen skulle nå större framgång om man tar sig samman, skaffar en utbildning och ett hederligt jobb – istället för att ägna sig åt kravaller, förstörelse och offerkultur. Bums åkte Bard ur Idol-juryn och hela kultursverige stod i kö för att fördöma honom.

Men ingenstans i detta drev fanns någon kritik eller debatt i sak. Istället skulle Barden korsfästas för att han påpekat att även färgade människor skulle vinna på en allmänmänskligt framgångsrik livsstrategi.

Personligt ansvar är dock inget som passar vänstern – som hellre ser människor som kollektiv och allra helst som offer. Så då blir det ingen saklig debatt. Då blir det gatlopp istället.

Om vi över huvud taget är intresserade av att vårt samhälle skall utvecklas och bli bättre – då behöver vi en sansad samhällsdebatt i vilken människor även kan diskutera kontroversiella ämnen i sak under fredliga och ordnade former.

Det finns många andra exempel på bristande respekt i vårt samhälle. En vanlig missuppfattning är att respekt är något man kan kräva. Vilket är fel. Respekt är något man förtjänar – till exempel genom att behandla andra med respekt.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna