04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vi behöver ingen onödig energikris ovanpå allt annat elände

Tyskland avvecklar kärnkraften, som nu står för runt sex procent av landets elförsörjning. Frankrike har kärnkraft som bas i sin elproduktion, med en andel på runt 80 procent. Tyskland har dubbelt så höga CO2-utsläpp per capita som Frankrike. Tyskland har dubbelt så höga elpriser som Frankrike.

Vattenkraft orsakar ungefär 1.400 dödsfall per petawatttimma, solkraft 440, vindkraft runt 150 – och kärnkraft 90. Three Mile Island, Tjernobyl och Fukushima inräknat.

Så om det är CO2 eller säkerhet man oroar sig för – då är det kärnkraft man skall välja. Speciellt den nya kärnkraftsteknik som kommer att ge oss reaktorer som över huvud taget inte kan explodera, som käkar gammalt kärnavfall och som i sig har små och mer hanterbara avfallsmängder.

Att bygga kärnkraftverk och att utveckla ny och bättre teknik tar tid. Så det gäller att vi inte väntar tills det är för sent. Vi behöver inte en helt onödig energikris ovanpå allt annat elände.

Den senaste kärnkraftstekniken kan ge oss säker och billig el i överflöd. Sedan kan vi åka hur mycket elbil, tåg och tunnelbana som helst. Då kan vi ställa om industrin till att bli mer miljövänlig utan att offra vårt välstånd och trygghet. Då kan vi leva rimligt bekvämt utan att behöva ha dåligt samvete.

Med god tillgång till el kan man även göra vätgas av vatten – för användning där direkt eldrift inte lämpar sig. (Till exempel är elbilar direkt olämpliga på landet på vintern.) Med vätgas och CO2 ur luften kan man även göra CO2-neutralt drivmedel som kan användas i befintliga dieselmotorer och använda befintliga distributionssystem.

Vätgas kan även användas som »batteri« för att lagra överskotts-el. Man skulle till och med kunna tänka sig vätgas från solkraft som en exportindustri för soliga länder (som inte sällan är fattiga).

Vi behöver elektricitet. Massor av elektricitet. Ett elektrifierat samhälle kommer inte bara att bli miljövänligt utan även mer tekniskt effektivt. Och om den tekniken utvecklas av oss – då kan resten av världen följa efter och därmed minska sitt beroende av fossila bränslen från skurkstater.

Vi har – enkelt uttryckt – all den teknik som behövs för att trygga vår elförsörjning, säkra vårt välstånd, bygga ett miljövänligt samhälle och kraftigt minska CO2-utsläppen. Om vi vill. Vi kan även låta bli.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna