04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

EU stresstestar yttrandefriheten

Ett av politikens problem är att man inte ser skogen för alla träd. Man är för insyltad i detaljer för att se den större bilden. Man glömmer sina principer och vad som är viktigt. Politiker förtränger att bara för att något är möjligt, så är det inte säkert att det är lämpligt.

Ändamålet helgar inte alltid medlen – hur hedervärda, välvilliga och legitima ändamålen än är.

Ta det senaste från kriget mot terrorismen. EU arbetar just nu på en förordning om terror-relaterat innehåll online. Internet sägs vara översållat med terror-propaganda och rekryterings-videos från allehanda terrornätverk. Det är detta man vill stoppa.

Och i den mån terror-propaganda är ett problem, då måste det kanske hanteras på något sätt. Men är detta rätt sätt?

Att införa nätcensur och uppladdningsfilter för… åsikter?

Är det någon som tror att ett sådant verktyg inte kommer att få utökat användningsområde när det väl är på plats? EU-kommissionen flaggar redan för en Digital Services Act som bland annat är tänkt att innehålla överstatliga regler för vad man får publicera på internet.

Länder som Tyskland och Frankrike har redan, i praktisk handling visat att sådan lagstiftning är djupt problematisk och ofta inte alls fungerar som förväntat.

Att ge överheten rätt att bestämma över vad som får och kan publiceras – känns inte det lite medeltida?

En rimligare, modernare och mer demokratiskt värdig princip är att åtala om något olagligt redan har publicerats. Under lagarna. Inför domstol. Men alltså först efter att den brottsliga handlingen de facto har genomförts.

Vad EU vill ha är pre-crime-åtgärder. Automatiska filter som med sina algoritmer söker igenom allt som alla européer laddar upp på nätet – i jakt på något suspekt. Och vad som för tillfället anses vara suspekt är bara en definitionsfråga.

Sätter man detta verktyg i politikernas och myndigheternas händer – då kommer dess mandat snart att breddas. Så är det alltid med övervakningslagar, alla politiska löften till trots.

Det är för sådana här situationer vi har grundläggande fri- och rättigheter. De är vårt skydd mot staten och mot godtycklig maktutövning. De skall inte kompromissas bort av den ena eller andra orsaken. Oavsett hur vällovligt syftet är. Och de skall definitivt inte inskränkas av staten, som ju är part i målet.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna