06192021Huvudnyheter:

Den decentraliserade federala staten – ett alternativ?

Att leva i ett samhälle där politiken bara bestämmer lite kan vara rätt uthärdligt även om landet leds av en regering som man ogillar.

Att leva i ett samhälle där politiken styr allt mer av mänsklig verksamhet, ägnar sig åt micro management, är klåfingrig och samlar på sig makt är en helt annan sak. Om landet då styrs av en regering man ogillar – då är man helt utelämnad i dess våld.

Idag lever vi närmare det andra än det först scenariot. Hur man än vänder och vrider på saken tvingas ungefär halva folket leva under en regering som det inte sympatiserar med. Det gäller oavsett vilken sida som för tillfället har makten.

En allt mer omfattande politisk makt som lägger sig i allt mer av mänsklig verksamhet – och som dessutom är i händerna på människor vars åsikter och värderingar man inte delar – bidrar naturligtvis till den ökade polariseringen.

Hur gör man om man inte vill leva under en regim som – ur ens egen personliga synvinkel – driver en skadlig politik?

Ett sätt är att rösta med fötterna och flytta till något annat land. Men skall man verkligen behöva gå i landsflykt bara för att man har en stollig regering?

Ett alternativ är ett decentraliserat federalt system. Inte den typ av »federalism« som man brukar tala om i EU-sammanhang, som koncentrerar makt till Bryssel, utan riktig, decentraliserad federalism.

Låt säga att EU sysslar med så lite som möjligt och att det samma gäller svenska staten. Vissa saker behöver kanske hanteras gemensamt, men inte fler. Anta sedan att den verkliga politiska makten ligger hos län/regioner och kommuner.

Då skulle vi få regioner med olika politisk inriktning. Det skulle i sin tur göra det möjligt att flytta inom landet, till en region med en politisk kurs som man känner sig bekväm att leva med.

Sedan får vi väl se vilka regioner som klarar sig bäst. Om man utgår från historiska erfarenheter runt om i världen – då lär liberala och företagarvänliga regioner med låga skatter lyckas bättre än socialistiska.

Även den som vill leva med höga skatter, stor offentlig sektor, kollektiva försäkringslösningar och omfattande politisk makt kan få göra det, i en sådan region – utan att tvinga andra eller inskränka andras frihet.

Ett decentraliserat samhälle är dessutom ett mer stabilt samhälle. Då slipper man single points of failure. Då kan man lära av varandra, av best practice i institutionell konkurrens. Då kan politiska misstag i vart fall begränsas geografiskt.

Alternativet är otympligt stora stater som upprätthåller sin makt genom att tvinga sig på en till stora delar missnöjd befolkning vars samtycke man saknar. Vilket aldrig kan sluta väl.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna