04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vi är alla systemets fångar

Om regeringen avgick idag och ersattes av en ren högerregering skulle väldigt lite förändras. Systemet är nämligen så konstruerat att det inte kan monteras ner eller reformeras på något betydande sätt. I vart fall inte på mindre än några årtiondens sikt – och då av helt nya politiska krafter.

Den generella välfärdsstaten är ett pyramidspel som inte är långsiktigt hållbart och som tyngs av nytillkomna som tyvärr kommer att kosta mer än de bidrar med. Här krävs helt klart en genomgripande reform, innan systemet kollapsar under sin egen tyngd.

Man skall dock inte ha några större förhoppningar om en sådan reform, då även högern (speciellt SD) är för nämnda generella välfärdsstat.

Samtidigt skulle ett systemsammanbrott under oordnade former bli oerhört stökigt – och sannolikt även leda till sammanbrott vad gäller allmän ordning och säkerhet.

Så vi tvingas leva med ett system som i längden är ohållbart. Och ju mer vi tvingas betala till systemet, ju mer beroende blir vi av det – även om vi inser att det inte håller i längden.

»Too big to fail« helt enkelt.

Ett problem med den generella välfärdsstaten är att den är monopolistisk. För de flesta människor finns inga alternativ. Allt de kan göra är att stå med mössan i hand och hoppas att den enda utföraren gör vad som förväntas – och till exempel inte glömmer bort en i någon vårdkö.

Monopolistiska system lider dessutom av ansvars- och effektivitetsproblem. Om folk inte har någon annanstans att vända sig, om det inte finns någon sund konkurrens – då saknas viktiga incitament för att anstränga sig och för att förbättra verksamheten.

Ironiskt nog drabbar detta främst de ekonomiskt svaga. Det vill säga de som inte har råd att lägga undan en buffert, komplettera med privata försäkringar eller köpa omsorg på den öppna marknaden. Således har man – i solidaritetens namn – skapat ett system som sätter just dem man påstår sig vilja värna på pottkanten.

En förändring behöver folkligt stöd för att bli politisk verklighet. Och jag är inte helt övertygad om att svenska folket är intresserat av några systemförändringar över huvud taget.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna